Vacature secretaresse

Abeka, de fiscale en financiële ontzorger, is wegens zijn voortdurende groei op zoek naar een enthousiaste allround secretaresse.

Binnen deze functie fungeer je in ons modern kantoor met een team van 20 medewerkers als spilfiguur tussen medewerkers, klanten en directie.


Je biedt ondersteuning bij o.a.:

 • Algemene taken secretariaat: onthaal, telefoon, post, klassement, agenda- en vergaderingenbeheer.
 • Opmaak, lay-out en verzending nieuwsbief, website up-to-date houden, lay-out Abeka TV verzorgen.
 • Aanvullen gegevens in softwarepakketten, PowerPointpresentaties voorbereiden.
 • Opvolgen sociale media (LinkedIn, Facebook, Google+, blogs) van kantoor en medewerkers.
 • Aanwezigheid op onze diverse netwerkevents.
 • Opvolgen en perfecte afwerking van klantendossiers.


Herken jij jezelf in onderstaand profiel?

 • Je hebt een verzorgd voorkomen.
 • Afgestudeerd richting administratie en minstens 3 jaar gelijkaardige ervaring.
 • Je kan autonoom werken in een georiënteerde organisatie, je neemt graag initiatief.
 • Je werkt heel nauwkeurig, discreet en met een hands-on mentaliteit.
 • Je bent taalvaardig (zeer goede mondelinge en schriftelijke kennis van het Nederlands, Frans (goed), Engels (goed)) en communicatief.
 • Je bent heel sterk in Word, Outlook, Excel (o.a. Pivot tables).


Jobgerelateerde competenties

 • Vergaderingen voorbereiden en organiseren (uitnodigingen, voorbereiding van de dossiers, reservering van zalen, …)
 • Professionele informatie en reglementering bijwerken, documenten archiveren en klasseren.
 • Tools voor de opvolging van de activiteiten en situatieoverzichten ontwikkelen en bijwerken.
 • Verplaatsingen van de verantwoordelijke of van teamleden organiseren.
 • Dossiers behandelen en opvolgen (samenstellen, samenvatten, bijwerken van bestanden, …).
 • Afspraken en planning van een verantwoordelijke of een medewerker organiseren.
  Telefonische oproepen en bezoekers filteren.
 • Documenten ingeven, briefwisseling behandelen en e-mailberichten beheren.


Wat bieden wij

 • Fulltime tewerkstelling in ons mooi hoofdkantoor gelegen te Deurne.
 • Je komt terecht in een jonge, dynamische en stabiele werkomgeving waarin je jezelf volledig kan ontplooien.
 • Wij werken met een uitgewerkte planning, wij vinden het immers belangrijk om jouw privéleven te respecteren.
 • Uurregeling: 8u30 – 12u30 en 13u – 17u, je geniet van 20 dagen verlof en 12 ADV dagen.
 • Je ontvangt een aantrekkelijk salaris aangevuld met kosten eigen aan de werkgever, maaltijdcheques, groepsverzekering en hospitalisatieverzekering.

Heb je interesse in deze job stuur dan snel je motivatiebrief en CV naar bart@abeka.be

image_pdfimage_print
Lees verder!

Bouwbedrijven en kledij – een woordje meer uitleg …

Aangezien Abeka een aanzienlijk aantal bouwbedrijven als klant heeft geven wij in dit artikel graag een aantal verduidelijkingen i.v.m. de werkkledij voor arbeiders.

Het is de werkgever die er moet voor zorgen dat de arbeiders gratis werkkledij ter beschikking krijgen. Een tip die wij kunnen meegeven is dat u hier best een document van opstelt dat de arbeider voor ontvangst ondertekent en waarbij u regels inbouwt i.v.m. de vernieuwing van de kledij en als voorwaarde opneemt dat deze kledij terug wordt ingeleverd bij het verlaten van de firma.

Wassen die arbeiders zelf hun kledij dan bent u als werkgever verplicht hiervoor een vergoeding te betalen. Deze “ wasvergoeding “ bedraagt 0,50 € per aangevatte werkdag.

Doet u dit niet dan kan een sociale inspectie of de vakbond u hiertoe verplichten, en dit met terugwerkende kracht. Enkel als u als werkgever zelf de was doet kan u aan deze vergoeding ontsnappen.

Aangezien dit een kostenvergoeding is blijft deze voor uw arbeider vrij van RSZ of belastingen, maar deze vergoedingen kan u als werkgever niet fiscaal recupereren.

(Auteur: Georges Bauwens, erkend boekhouder-fiscalist BIBF 301 85 790)

image_pdfimage_print
Lees verder!

Voordeel van alle aard woning ongrondwettelijk : in bezwaar gaan of niet? (deel vier)

Na ons artikel in de nieuwsbrief van maart werden er ons heel veel vragen gesteld inzake het in bezwaar gaan of niet tegen de aanslag voordelen alle aard gratis woonst.
Daarom acht Abeka het nodig om ter zake wat meer in detail te gaan.

Wat moet u doen, welke informatie willen wij u niet onthouden?

Het lijkt ons van het grootste belang dat wij u van deze nieuwe rechtspraak op de hoogte brengen zodat u een geïnformeerde beslissing kunt nemen omtrent het al dan niet opstarten van een bezwaarprocedure teneinde het te veel aangerekende voordeel van alle aard terugbetaald te krijgen.

Teneinde u volledig en correct te informeren kan o.i. niet worden volstaan met de loutere en éénvoudige aanwijzing van het financiële voordeel dat u hieruit kan behalen.

Naar onze mening kan enkel in situaties waarin het voordeel van alle aard effectief werd aangerekend en op fiche werd opgenomen een bezwaar in de personenbelasting ingediend worden. Het is immers in eerste instantie in de personenbelasting dat het forfaitaire loonvoordeel kan worden teruggevraagd.

Verder gebiedt de eerlijkheid erop te wijzen dat er momenteel op het fiscale vlak een andere discussie woedt met betrekking tot privé onroerend goed in vennootschappen. Deze discussie situeert zich op het niveau van de aftrekbaarheid van de kosten met betrekking tot dit onroerend goed in de vennootschap (toepassing artikel 49 W.I.B.).

Het lijkt ons dan ook aangewezen om in alle gevallen waarin een bezwaar wordt ingediend, tevens een toetsing uit te voeren van de zogenaamde ‘bezoldigingstheorie’. Recente Cassatierechtspraak aanvaardt de aftrekbaarheid van de kosten op voorwaarde dat kan worden aangetoond dat de terbeschikkingstelling van het onroerend goed een vergoeding vormt voor werkelijke prestaties door de zaakvoerder of bestuurder. Daarom heeft Abeka steeds de verloningsintentie duidelijk geacteerd en jaarlijks bevestigd naar aanleiding van de algemene vergadering van de vennootschap.

Indien u over dit laatste meer informatie wenst, kan u ons kantoor steeds contacteren.

De vraag die veelal gesteld wordt is concreet : wat zijn de kosten en wat is het verloop van de procedure, als u in bezwaar gaat?

Wat betreft de kosten en het concrete verloop van de procedure kunnen wij u als volgt informeren:
1) Bezwaarprocedure

Er dient een formeel en gemotiveerd bezwaarschrift ingediend te worden tegen de gevestigde aanslag bij de bevoegde dienst (vermeld op het aanslagbiljet).

Dit moet tijdig gebeuren (binnen 6 maanden en 3 werkdagen vanaf de verzendingsdatum vermeld op het aanslagbiljet in de personenbelasting).

Zodra de beslissing is getroffen, heeft u een termijn van 3 maanden om een gerechtelijke procedure op te starten. Mocht er geen beslissing zijn genomen binnen een termijn van 6 maanden, kan u rechtstreeks naar de rechtbank gaan zonder de beslissing af te wachten.
2) Gerechtelijke procedure

De gerechtelijke procedure vindt plaats voor de bevoegde rechtbank van eerste aanleg. Rolrechten zijn in principe niet verschuldigd (tenzij de verschuldigde belasting het bedrag van 250.000 EUR overschrijdt). De doorlooptijd van een gerechtelijke procedure verschilt per rechtbank. Gemiddeld moet u rekenen op 1 à 2 jaar.

Indien u in het gelijk wordt gesteld door de rechtbank, heeft u recht op terugbetaling van de teveel betaalde belasting, vermeerderd met moratoriumintresten, vanaf de maand nadat de belasting werd betaald, aan een tarief van 7% per jaar. Indien u in het gelijk wordt gesteld door de rechtbank, heeft u in principe ook recht op een rechtsplegingsvergoeding die wordt berekend in functie van de waarde van de belasting. De tarieven vindt u hieronder terug:

Schijf
Basisbedrag
Tot 250 EUR – 180 EUR
250,01 tot 750 EUR – 240 EUR
750,01 tot 2.500 EUR – 480 EUR
2.500,01 tot 5.000 EUR – 780 EUR
5.000,01 tot 10.000 EUR –  1.080 EUR
10.000,01 tot 20.000 EUR – 1.320 EUR
20.000,01 tot 40.000 EUR – 2.400 EUR
40.000,01 tot 60.000 EUR – 3.000 EUR
60.000,01 tot 100.000 EUR – 3.600 EUR
100.000,01 tot 250.000 EUR – 6.000 EUR

Indien u in het ongelijk wordt gesteld door de rechtbank, wordt u veroordeeld tot dezelfde rechtsplegingsvergoeding op voorwaarde dat de fiscus beroep heeft gedaan op een advocaat hetgeen uitzonderlijk is in eerste aanleg. Indien tot een akkoord wordt gekomen met de fiscus (akkoordconclusie en akkoordvonnis), is het de gewoonte dat geen rechtsplegingsvergoeding wordt toegekend.

Tenslotte moet u rekening houden met het ereloon van de advocaat. Voor meer informatie hierover kan u Abeka contacteren zodat wij een voorstel met onze juristen kunnen uitwerken rekening houdende met een groepering van diverse zaken.

Wij verwijzen tevens ook naar onze vorige artikels ter zake.

Rechter fluit fiscus terug inzake VAA gratis woonst voor zaakvoerders/bestuurders

Rechter fluit fiscus terug inzake VAA gratis woonst voor zaakvoerders/bestuurders (deel 2)

Hoge belasting op gebruik gratis woning is ongrondwettelijk, zegt nu ook Antwerps Hof van Beroep (deel 3)

(Auteur: Georges Bauwens, erkend boekhouder-fiscalist BIBF 301 85 790, in samenwerking met onze fiscale advocaten)

image_pdfimage_print
Lees verder!

ABEKA maakt van uw jaarlijkse balansbespreking veel meer dan het voorleggen van de wettelijke cijfers

Maak er als ondernemer dan ook gebruik van !!!!

 

Traditioneel maakt men bij de jaarbespreking letterlijk en figuurlijk de balans van het afgelopen jaar.
Vele ondernemers krijgen gewoon een jaarboekje toegestuurd, of zelfs nog niet. Velen krijgen het “ boekje “ als het huidige boekjaar al ver op zijn einde loopt.

De vennoten, managers en dossierbeheerders van Abeka willen daar iets aan doen en houden er aan om de balans met hun klanten persoonlijk te bespreken. De balans is immers meer dan de opmaak van de wettelijke verplichte publicatie van de jaarrekening

Een financiële analyse van die informatie laat de bedrijfsleider toe:

 • de financiële toestand van de onderneming door te lichten op grond van historische gegevens
 • mogelijk ook inzicht krijgen in de toekomstige evolutie.

Zoals zovele technieken is de boekhoudtechniek door de jaren heen geperfectioneerd.
De verfijning van de techniek heeft tot gevolg gehad dat de boekhouding vaak slechts voorbehouden is voor specialisten.
Accountants en bedrijfsrevisoren hebben een eigen taal ontwikkeld waarin ze met elkaar communiceren. Het ontvangen van een jaarrekening is dan ook voor vele ondernemers hetzelfde als het ontvangen van een tekst in Egyptische hiërogliefen.

Wat vindt Abeka zelf van een balans?  “ Saai zo een droge balans en enkel nuttig als met die info ook iets gedaan wordt. ”
De bespreking van de balans is het moment om informeel al eens vooruit te kijken. Ook Abeka weet graag wat de plannen van zijn klanten zijn. Bij die bespreking wil Abeka het klankbord van de ondernemer zijn.
Gegroeid uit het beroep van cijferexpert als boekhouder-fiscalist met in het vaandel een sterk adviserende functie, helpt Abeka al langer mee om de toekomst van een onderneming te waarborgen. Hierdoor komt Abeka regelmatig in contact met zeer ervaren experten in vele domeinen:

 • De professionele begeleiding van uw KMO ter optimalisatie van de financiële gezondheid.
 • Begeleiding in de zoektocht naar groei met strategisch advies.
 • Ondersteuning bij opvolging binnen een familiebedrijf of bij de verkoop van het bedrijf.
 • Uitwerken van een successieregeling.
 • Opzetten van marketing & communicatiestrategie, logistiek, sociale media en ICT.

Bedrijven die in de toekomst het verschil zullen maken, durven zich op elk moment te heroriënteren en stellen zich steeds kritische vragen.

Wij vragen u zich als ondernemer voor te bereiden op de jaarlijkse balansbespreking.

 • Zijn er nieuwe investeringen op til en hoe sluiten zijn financiën hierbij aan?
 • Zijn uw kredieten nog up-to-date?
 • Zijn de verstrekte waarborgen nog realistisch?
 • Zijn uw statuten van de vennootschap nog in orde?
 • Hoeveel belastingen betaal je teveel als eenmanszaak in verhouding tot het oprichten van een BVBA?
 • De opslagduur van de voorraden is hoger dan het sectorgemiddelde. Hoeveel geld komt er vrij als men de opslagduur kan reduceren?
 • Hoe staan de openstaande klanten er bij ? Wat is de invloed van een snellere invordering?
 • Is de beloningstechniek in uw bedrijf wel gescreend
 • Bent u nog wel degelijk in het bezit van een geoptimaliseerd arbeidsreglement?
 • Hoeveel brengt een kleine prijsverhoging op?
 • Wat is uw persoonlijke financiële behoefte en hoe kunnen wij die voor u optimaliseren
 • Zijn uw pensioenplannen nog wel in orde en waar vindt u de gegevens ervan terug?
 • Hoe is de verhouding tussen de vennoten, wat zijn eventuele problematieken?
 • Bent u zeker dat u het nodige gedaan hebt om uw woning onbeslagbaar te maken?
 • Bespreek de dividendpolitiek, tantièmes, liquidatiereserve…..

Een dergelijk gesprek is de ideale aanloop naar een brainstorming. De ondernemer van vandaag heeft een sparringpartner nodig.
Daarom daagt Abeka zijn klanten uit, bereidt u als ondernemer goed voor op de balansbespreking. Wij helpen u graag, een goed advies verdient snel zijn geld terug !!!

(Auteur: Georges Bauwens, erkend boekhouder-fiscalist BIBF 301 85 790)

image_pdfimage_print
Lees verder!

Fiscale controle

Over welke periode u nog gecontroleerd kan worden door de fiscus, hoe is het verloop van een fiscale controle, hoe wordt deze beëindigd, wat zijn uw rechten, maar ook uw plichten, u leest het in het volgende artikel…..

Termijn

De normale onderzoekstermijn om het bedrag van uw inkomsten na te gaan, is drie jaar. In de personenbelasting begint die termijn te lopen op 1 januari van het aanslagjaar. Voor het inkomstenjaar 2014, aanslagjaar 2015 begint de driejarige verjaringstermijn dus te lopen op 1 januari 2015 en eindigt ze op 31 december 2017. Voor vennootschappen begint de termijn van drie jaar te lopen op het einde van het boekjaar. Als een vennootschap zijn boekjaar afsloot op 30 juni 2014, loopt de verjaringstermijn af op 30 juni 2017.

Bij een inbreuk op de wettelijke of reglementaire maatregelen inzake belastingen die gebeurde met frauduleuze intentie of met de bedoeling te schaden, kan de termijn verlengd worden tot 7 jaar. Om een onderzoek te voeren, moet de controleur op voorhand schriftelijk en gedetailleerd laten weten welke aanwijzingen van fraude hij tegen u heeft verzameld.
Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, wordt de termijn verlengd.

 

Verloop van een fiscale controle

Een fiscale controle verloopt als volgt:

 • De controle ter plaatse wordt door de controleur aangekondigd met een bericht. Toch kunnen onaangekondigde controles worden uitgevoerd om bepaalde feiten vast te stellen.
 • De controle vindt in principe plaats in uw beroepslokalen, aangezien u niet verplicht bent u te verplaatsen. Het staat u steeds vrij om in overleg met de controleur een andere plaats, datum of tijdstip te bepalen
 • Bij de controle heeft u het recht om een identificatiebewijs van de controleur te vragen.
 • Een correcte controle vereist een gesprekspartner die de nodige inlichtingen kan verstrekken of die toegang tot de beroepslokalen kan verlenen. Daarom is uw aanwezigheid wenselijk, maar kunt u zich ook laten bijstaan (door een fiscaal raadgever en/of een boekhouder). Het is ook mogelijk u te laten vertegenwoordigen (door een volmachthouder).

Beëindiging van de fiscale controle

Naargelang de situatie kan een fiscale controle op de volgende manieren gebeuren:

 • Als de controle ter plaatse gebeurt, wordt er een verificatieverslag opgemaakt. Als er onregelmatigheden werden vastgesteld, kan u een akkoord worden voorgesteld, dat u eventueel kunt aanvaarden. Als u dat niet doet, dan ontvangt u in elk ander geval een bericht van wijziging dat de gegevens wijzigt die in uw aangifte werden vermeld.
 • Als u een verzoek om inlichtingen ontving en de controleur oordeelt dat uw antwoord volstaat, dan blijft de verificatie zonder gevolg. Als uw antwoord niet volstaat, ontvangt u een bericht van wijziging.
 • Als de aanslag ambtshalve gebeurt (aangifte niet, laattijdig, of onjuist ingevuld, of als u nalaat om te antwoorden), dan ontvangt u een kennisgeving van aanslag van ambtswege. Daarop kunt u uw opmerkingen laten gelden.

Uw rechten
Als belastingplichtige worden u bepaalde rechten gegarandeerd:

 • recht op duidelijke, nauwkeurige en gepaste informatie
 • recht een onpartijdige controle die objectief en binnen het wettelijke kader wordt uitgeoefend
 • recht op een controle die beantwoordt aan het nagestreefde doel en u geen overdreven last bezorgt
 • recht op het naleven van de door u gesloten akkoorden. De controleur mag niet terugkomen op akkoorden over feiten uit voorbije jaren . Hij mag dat wel doen voor de komende jaren, op voorwaarde dat hij u vooraf inlicht
 • recht op het naleven van het beroepsgeheim. Als u door uw beroep uw beroepsgeheim doet gelden, kan de controleur u niet dwingen gegevens over uw klanten mee te delen. U kunt zich evenwel niet beroepen op het beroepsgeheim om te ontsnappen aan een controle die betrekking heeft op uw eigen fiscale toestand.
 • recht om ter plaatse een administratief document te raadplegen, hierover uitleg te krijgen en er een kopie van te krijgen, als er geen uitzonderingen van toepassing zijn
 • recht om te worden gehoord

Uw plichten
Bij een fiscale controle moet u:

 • antwoorden op de verzoeken om inlichtingen van de controleur over uw beroepsinkomsten en -activiteiten
 • de boeken en bescheiden voorleggen
 • toegang verlenen tot uw beroepslokalen
image_pdfimage_print
Lees verder!

Wie wordt in 2017 extra gecontroleerd door de fiscus?

Net als de voorbije jaren communiceert de fiscus op een transparante manier over verschillende controleacties die gepland of gaande zijn voor 2017.
Abeka wil u er inderdaad toe aanzetten om uw fiscale verplichtingen correct na te komen.
Zo heeft de belastingplichtige een beter idee van de kans dat hij een fiscale controle zal krijgen of een vraag om inlichtingen van de fiscus zal ontvangen.


U bent een particulier

U wordt mogelijk gecontroleerd of de fiscus zal u vragen om bijkomende inlichtingen of documenten te bezorgen als:

 • u als loontrekkende werkelijke beroepskosten heeft afgetrokken
 • u de inkomsten die u in een ander land heeft verworven, niet heeft aangegeven
 • u de belastbare meerwaarden die u naar aanleiding van een overdracht onder bezwarende titel van gebouwen of gronden heeft verwezenlijkt, niet heeft aangegeven
 • u uw belastingaangifte niet heeft ingediend ondanks de verstuurde herinnering. U zult dan het voorwerp uitmaken van een nazicht. De fiscus zal bijzondere aandacht besteden aan uw situatie als u regelmatig nalaat uw aangifte in te dienen.


U vertegenwoordigt een onderneming

Uw onderneming wordt mogelijk gecontroleerd als:

 • zij één of meerdere (gedeeltelijke) vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing inroept waarvan de toekenningsvoorwaarden moeten worden nagekeken
 • er een vermoeden is dat er ten onrechte een btw-tegoed is ontstaan of werd verrekend
 • zij verlaagde roerende voorheffing op door haar betaalde of toegekende dividenden heeft betaald
 • zij in haar hoedanigheid van grote onderneming in de zin van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen de belastbare meerwaarden op aandelen of deelbewijzen die zij heeft verwezenlijkt, niet heeft aangegeven
 • zij geen belastingaangifte heeft ingediend ondanks de verstuurde herinnering. Uw onderneming zal dan het voorwerp uitmaken van een nazicht. De fiscus zal bijzondere aandacht besteden aan de situatie van uw onderneming als zij regelmatig nalaat de aangifte in te dienen.

De fiscus selecteert de particulieren en de ondernemingen op basis van fiscale risico-indicatoren. Voor de particulieren kan de geautomatiseerde behandeling van de aangifte leiden tot een selectie voor het nazicht van eventuele onregelmatigheden.

Naast deze specifieke aandachtspunten voert de fiscus uiteraard nog andere controles uit van de fiscale situatie van de particulieren en de ondernemingen.

 

(bron: dit artikel werd op 18 april 2017 verstuurd via de juridische nieuwslijn Lexalert)

image_pdfimage_print
Lees verder!

Hoe ziet het wettelijk erfrecht er binnenkort uit?

Het verandert in ieder geval spectaculair!!

Ons erfrecht dateert nog van de tijd van Napoleon en is dus meer dan 200 jaar oud.
Zelf kunnen beslissen wat u doet met uw centen, het zou dat zijn wat u zichzelf toewenst. Op vandaag is dat helemaal niet het geval als het over uw successie gaat. Het nieuwe erfrecht zal hier een oplossing bieden.

Nieuw samengestelde gezinnen, families met een onderneming, kinderloze singles en koppels, gezinnen met gehandicapte kinderen, wettelijke en feitelijke samenwonenden, Napoleon had er niet veel kaas van gegeten!!

Eén ding in ons leven staat vast: sterven doet iedereen van ons. Dat kan binnen 30 jaar, 15 jaar of deze nacht …
Daarom heeft ABEKA altijd een zeer sterk adviserende functie gehad in het tijdig regelen van de successie, zeker wanneer het ondernemers betreft.


Enkele voorbeelden van wat in ons erfrecht verandert:

 • Eindelijk wordt de reserve voorbehouden aan de kinderen beperkt. Binnenkort wordt de reserve van de kinderen altijd beperkt tot de helft van de nalatenschap. U zal in de toekomst dus met een groter deel van uw nalatenschap kunnen doen wat u wilt. Zo kan u gehandicapte kinderen een groter deel geven, of iets toebedelen aan de stiefkinderen of één van uw kinderen meer bevoordelen.
 • Eindelijk verdwijnt ook de reserve die de ouders hadden op iemand die zelf geen kinderen had.
  Er zijn mij gevallen bekend van een volwassene (enig kind) die overleed, waarbij vader overleden was en moeder nog in leven was, waarbij de erfenis deels toekwam aan de broers en zusters van de overleden vader en dit voor zijn reserve. Broers en zussen waren ook overleden, dus erfden hun kinderen (aan 65% successierecht). De overleden zoon had zijn erfgenamen nooit gekend, nooit ontmoet. Om maar te stellen … dat de logica in ons huidig erfrecht soms ver te zoeken is.
 • In het nieuwe erfrecht zal iemand die feitelijk samenwoont en geen kinderen heeft zijn hele erfenis kunnen nalaten aan zijn partner. Wat dus de logica zelve is!
 • Er komt een familiale overeenkomst, waarbij ouders er kunnen voor zorgen dat kinderen na het overlijden van hun ouders niet in een juridische strijd over de erfenis verwikkeld geraken.
 • Wanneer u als ouders verschillende goederen aan de kinderen zal schenken, bv. een huis aan uw zoon en uw bedrijf aan uw dochter, zal dit later niet meer zo gemakkelijk door uw kinderen betwist kunnen worden wanneer bij uw overlijden de waarde van het huis of het bedrijf sterk gestegen of gedaald is.
 • We zien ook met spanning uit naar de reserve van de langstlevende echtgeno(o)t(e). Hierover is men nog volledig in onderhandeling. Wij hopen wel dat minstens het vruchtgebruik op de gezinswoning blijft.
 • Door het nieuwe erfrecht zal het ook mogelijk worden om de erfenis een generatie te laten overslaan als de kinderen hiermee akkoord gaan. Leuk om weten in onze steeds ouder wordende samenleving.

Dit zijn maar enkele voorbeelden van de grondige wijzigingen die op komst zijn.

Op 8 mei 2017 om 18u00 geeft ABEKA een gratis seminarie bij Frisomat in Wijnegem. Voor meer info over dit seminarie en eventuele inschrijving verwijzen wij naar deze uitnodiging of contacteer georges@abeka.be.

 

(Auteur: Georges Bauwens, erkend boekhouder-fiscalist BIBF 301 85 790)

image_pdfimage_print
Lees verder!

Topseminarie: Het nieuwe erfrecht – De aanpassingen zijn spectaculair


UITNODIGING
(GRATIS SEMINARIE)

 

 

 

TOPSEMINARIE: HET NIEUWE ERFRECHT – DE AANPASSINGEN ZIJN SPECTACULAIR

Wanneer: maandag 8 mei 2017 om 18u30, ontvangst vanaf 18u00
Locatie: FRISOMAT, Stokerijstraat 79, 2110 Wijnegem

 

 

Beste ondernemer,

ABEKA heeft zich in de laatste 15 jaar ontwikkeld als dé voorbereidende adviseur van uw successieplanning.

U wilt uw vermogen veilig en zorgeloos overdragen aan de volgende generatie.

ABEKA maakt uw dossier op en zorgt tegen een betaalbare prijs voor een stevig dossier voor notarissen en juridische adviseurs.

Tijdens dit topseminarie geven Nathalie Labeeuw en Olivier De Keukelaere (Cazimir Advocaten), veel gevraagde sprekers en nu uniek samen aan het woord, een overzicht van de werkelijk revolutionaire aanpassingen aan ons erfrecht.

Of u nu al uw successieplanning hebt uitgewerkt of nog niet, wij geven u alvast een gouden raad: INSCHRIJVEN

 

Programma:

De ontvangst start om 18u00, waarbij u onthaald wordt met broodjes

 • 18u30 – 19u15:
  • Inleiding: De spelregels van erf- en schenkbelasting. Waarom en wanneer aan successieplanning doen?
  • (R)evolutie in successieplanning: nieuwe standpunten Vlaamse Belastingdienst sinds 1 juni 2016: deel 1 – Hoe nu nog schenken en toch controle en inkomsten behouden?
 • 19u15 – 19u45: pauze (broodjes zijn voorzien)
 • 19u45 – 20u30: (R)evolutie in successieplanning: nieuwe standpunten Vlaamse Belastingdienst sinds 1 juni 2016:
  deel 2 – Overdracht van uw familiebedrijf
 • 20u30 – 21u00: Vragen
 • Vanaf 21u00: Afterdrink

Inschrijven kan u via deze link.

Voor deze exclusieve sessie zijn de plaatsen beperkt. Deelname is gratis, inschrijven is verplicht.

Vragen die u graag anoniem behandeld wilt zien op dit seminarie kunnen vooraf gemeld worden aan georges@abeka.be

Voor meer info over de aanpassingen in het erfrecht, zie volgend artikel in onze nieuwsbrief.

image_pdfimage_print
Lees verder!

Bent u voorbereid op een fiscale controle? De fiscus op (be)zoek!

Een kleine bloemlezing van een recent bijgewoond topseminarie, gegeven door Sophie Lippens, advocaat-vennoot bij Mythra fiscale advocaten, willen we u zeker niet onthouden.

 • Wat kan/mag de fiscus?
 • Welke zijn de grenzen van en voor de fiscus?
 • En “last but not least”, hoe u en uw onderneming beschermen tegen de fiscus, zeker bij een onaangekondigd bezoek, ook inval genoemd?


Welke substantiële vragen dien je als ondernemer te stellen “alvorens” toegang te verlenen tot de beroepslokalen van uw onderneming? Ter info: uw receptie of onthaal
is geen beroepslokaal.

 • Hebt u een onderzoeksbevel van de onderzoeksrechter?
  • Neen, dan betreft het een fiscale controle.
  • Ja, dan betreft het een fiscaal strafrechtelijke controle.
 • Kan u mij uw “aanstellingsbewijs” tonen?
  Controleer de aanstellingsbewijzen van alle controleambtenaren (naam, opdracht, vervaldag…). Dit geeft u inzicht in het doel van de controle…waar is de fiscus naar op zoek.  Wanneer “vooraf” geen of een ongeldig aanstellingsbewijs wordt getoond, kan u als ondernemers de toegang tot uw onderneming weigeren zonder sancties, éénmaal de ambtenaren binnen zijn, dan is het te laat…


Wat kan de fiscus inkijken en vooral in welke mate hoeft u daaraan mee te werken?

 • Afhankelijk of de controle al dan niet strafrechtelijk is, zijn de bevoegdheden van de fiscus omlijnd
 • Protesteer/Weiger elke eigenhandige kopiename van digitale gegevens door de controleambtenaren.
 • Screen de inhoud van de PV’s op woorden als “vrijwillig”, “spontaan” of “met toestemming”…
 • U kan niet gedwongen worden om het proces verbaal te ondertekenen voor goedkeuring, teken voor ontvangst.
 • Niemand kan gedwongen worden om het gebouw niet te verlaten tijdens een fiscale visitatie.


Hoe antwoorden op vragen van de controleurs ?

 • Beantwoord de vragen zo gericht en duidelijk mogelijk.
 • Geef steeds de voorkeur aan schriftelijke vragen.
 • “Ik weet het niet” of “ik moet dit opzoeken” zijn correcte antwoorden!
 • U hebt het recht op stilzwijgen, maar dit bevordert niet steeds de verdere afhandeling van uw dossier.
 • Mondelinge vragen mogen door personeel beantwoord worden, mits toestemming van de bedrijfsleider.
 • Maak zelf en laat uw medewerkers of de aanwezige gerechtsdeurwaarder steeds notities maken over de opmerkingen, suggesties en vragen van de controleambtenaar.
 • Eis een PV van verhoor met alle vragen en antwoorden en breng verbeteringen aan waar nodig + vraag steeds een kopie.


Welke voorbereidingen dient iedere bedrijfsleider liefst vandaag nog voor zichzelf en zijn medewerkers te maken?

 • Wees ordelijk in uw administratie. Enkel wat wettelijk verplicht is, kan zich in uw beroepslokalen bevinden.
 • Opmaak van een stappenplan om een mogelijk onverwacht fiscaal bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen.
 • Bezorg uw onthaalbediende de telefoonnummer(s) van de personen (management/boekhouder) die onmiddellijk dienen verwittigd te worden bij een onaangekondigd bezoek van de fiscus.
 • Bepaal in uw arbeidsreglement wie bevoegd is om inspecteurs toegang te verlenen tot de bedrijfsruimten.
 • Verwittig onmiddellijk uw raadsman en/of gerechtsdeurwaarder (om vaststellingen te acteren).
 • Opgelet! Een inval door de fiscus is steeds erg goed voorbereid en gebeurt dikwijls gelijktijdig in uw onderneming, in uw bedrijf en mogelijk ook bij uw boekhouder.

Abeka organiseerde zich voor zijn klanten zodanig dat één van onze zaakvoerders/managementteam samen met een raadsman en/of gerechtsdeurwaarder zo snel mogelijk ter plaatse komen om u bij een onverwacht bezoek te ontzorgen. Onze zaakvoerders/managers werden inzake deze materie grondig opgeleid.

Maak een afspraak met Bruno Van De Poel, onze expert ter zake, via bruno@abeka.be. Hij bespreekt graag met u bovenstaande en tal van andere Tips & Tricks, die voor u en uw bedrijf het verschil maken tussen een fiscale (strafrechtelijke) controle, waarbij u als ondernemer in de “drivers seat” blijft of  eenzelfde onaangekondigd bezoek, waarbij u als rechtgeaard ondernemer het angstzweet uitbreekt.

 

(Auteur: Bruno Van De Poel, kredietmanager Abeka)

image_pdfimage_print
Lees verder!

Bijzondere liquidatiereserve krijgt ruimer toepassingsgebied (voor het verleden)

Naar aanleiding van volgend artikel verwijzen wij vooreerst naar de inhoud van volgende link: Liquidatiereserve: uitbreiding naar boekjaar 2012 en 2013!!!

Het gaat meer bepaald om kleine vennootschappen met een gebroken boekjaar en een afsluitdatum in de laatste maanden van 2012. Omdat de latere regeling van de bijzondere liquidatiereserve slechts terugging tot aanslagjaar 2013 (voor de maatregel kwamen alleen belaste reserves in aanmerking die “bestonden” en goedgekeurd waren op 31 maart 2013), vielen die bepaalde vennootschappen met aanslagjaar 2012 niet in deze maatregel. Het Grondwettelijk Hof vindt dat discriminerend.

In afwachting kunnen de betrokken “kleine” vennootschappen het best bezwaar indienen.

 

(Auteur: Georges Bauwens, erkend boekhouder-fiscalist BIBF 301 85 790)

 

image_pdfimage_print
Lees verder!