Tegemoetkomingen bij indienstname personeel

Eindelijk hebben we een zeer goede website gevonden waarbij zowel werkgever als werknemer, door het ingeven van bepaalde concrete parameters, kunnen ontdekken welke steunmaatregelen er zijn bij indienstname van personeel.
Zo kan men in ieder geval reeds voor de indiensttreding uitvissen hoe men een werknemer best in dienst neemt.
Later op het jaar zal men op deze website ook juist kunnen berekenen wat het financiële voordeel is. read more

☞ PDF DOWNLOADEN☞ PRINTEN