Tax shelter voor startende ondernemingen (binnen 4 jaar na oprichting)

Wat houdt deze maatregel in?

Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen (binnen de 4 jaar na oprichting). Deze particulier kan genieten van een belastingvermindering van 30 of 45 % in de personenbelasting voor natuurlijke personen indien wordt geïnvesteerd in het kapitaal van startende ondernemingen. Deze investering kan rechtstreeks worden gedaan, of onrechtstreeks via een crowdfunding platform of startersfonds. read more

☞ PDF DOWNLOADEN☞ PRINTEN

Gedeeltelijke vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing voor ondernemingen die niet langer dan 4 jaar bestaan

Vanaf 1 augustus 2015 genieten starters (eenmanszaken/vennootschappen) van een extra loonlastenverlaging. Naargelang in welke categorie de onderneming valt, gaat het om een vrijstelling van doorstorting van 10% (KMO) of 20% (microvennootschap) van de bedrijfsvoorheffing die werd ingehouden op de bezoldigingen van de werknemers. read more

☞ PDF DOWNLOADEN☞ PRINTEN