1

Hoe ziet het wettelijk erfrecht er binnenkort uit?

Het verandert in ieder geval spectaculair!!

Ons erfrecht dateert nog van de tijd van Napoleon en is dus meer dan 200 jaar oud.
Zelf kunnen beslissen wat u doet met uw centen, het zou dat zijn wat u zichzelf toewenst. Op vandaag is dat helemaal niet het geval als het over uw successie gaat. Het nieuwe erfrecht zal hier een oplossing bieden.

Nieuw samengestelde gezinnen, families met een onderneming, kinderloze singles en koppels, gezinnen met gehandicapte kinderen, wettelijke en feitelijke samenwonenden, Napoleon had er niet veel kaas van gegeten!!

Eén ding in ons leven staat vast: sterven doet iedereen van ons. Dat kan binnen 30 jaar, 15 jaar of deze nacht …
Daarom heeft ABEKA altijd een zeer sterk adviserende functie gehad in het tijdig regelen van de successie, zeker wanneer het ondernemers betreft.


Enkele voorbeelden van wat in ons erfrecht verandert:

 • Eindelijk wordt de reserve voorbehouden aan de kinderen beperkt. Binnenkort wordt de reserve van de kinderen altijd beperkt tot de helft van de nalatenschap. U zal in de toekomst dus met een groter deel van uw nalatenschap kunnen doen wat u wilt. Zo kan u gehandicapte kinderen een groter deel geven, of iets toebedelen aan de stiefkinderen of één van uw kinderen meer bevoordelen.
 • Eindelijk verdwijnt ook de reserve die de ouders hadden op iemand die zelf geen kinderen had.
  Er zijn mij gevallen bekend van een volwassene (enig kind) die overleed, waarbij vader overleden was en moeder nog in leven was, waarbij de erfenis deels toekwam aan de broers en zusters van de overleden vader en dit voor zijn reserve. Broers en zussen waren ook overleden, dus erfden hun kinderen (aan 65% successierecht). De overleden zoon had zijn erfgenamen nooit gekend, nooit ontmoet. Om maar te stellen … dat de logica in ons huidig erfrecht soms ver te zoeken is.
 • In het nieuwe erfrecht zal iemand die feitelijk samenwoont en geen kinderen heeft zijn hele erfenis kunnen nalaten aan zijn partner. Wat dus de logica zelve is!
 • Er komt een familiale overeenkomst, waarbij ouders er kunnen voor zorgen dat kinderen na het overlijden van hun ouders niet in een juridische strijd over de erfenis verwikkeld geraken.
 • Wanneer u als ouders verschillende goederen aan de kinderen zal schenken, bv. een huis aan uw zoon en uw bedrijf aan uw dochter, zal dit later niet meer zo gemakkelijk door uw kinderen betwist kunnen worden wanneer bij uw overlijden de waarde van het huis of het bedrijf sterk gestegen of gedaald is.
 • We zien ook met spanning uit naar de reserve van de langstlevende echtgeno(o)t(e). Hierover is men nog volledig in onderhandeling. Wij hopen wel dat minstens het vruchtgebruik op de gezinswoning blijft.
 • Door het nieuwe erfrecht zal het ook mogelijk worden om de erfenis een generatie te laten overslaan als de kinderen hiermee akkoord gaan. Leuk om weten in onze steeds ouder wordende samenleving.

Dit zijn maar enkele voorbeelden van de grondige wijzigingen die op komst zijn.

Op 8 mei 2017 om 18u00 geeft ABEKA een gratis seminarie bij Frisomat in Wijnegem. Voor meer info over dit seminarie en eventuele inschrijving verwijzen wij naar deze uitnodiging of contacteer georges@abeka.be.

 

(Auteur: Georges Bauwens, erkend boekhouder-fiscalist BIBF 301 85 790)
Topseminarie: Het nieuwe erfrecht – De aanpassingen zijn spectaculair


UITNODIGING
(GRATIS SEMINARIE)

 

 

 

TOPSEMINARIE: HET NIEUWE ERFRECHT – DE AANPASSINGEN ZIJN SPECTACULAIR

Wanneer: maandag 8 mei 2017 om 18u30, ontvangst vanaf 18u00
Locatie: FRISOMAT, Stokerijstraat 79, 2110 Wijnegem

 

 

Beste ondernemer,

ABEKA heeft zich in de laatste 15 jaar ontwikkeld als dé voorbereidende adviseur van uw successieplanning.

U wilt uw vermogen veilig en zorgeloos overdragen aan de volgende generatie.

ABEKA maakt uw dossier op en zorgt tegen een betaalbare prijs voor een stevig dossier voor notarissen en juridische adviseurs.

Tijdens dit topseminarie geven Nathalie Labeeuw en Olivier De Keukelaere (Cazimir Advocaten), veel gevraagde sprekers en nu uniek samen aan het woord, een overzicht van de werkelijk revolutionaire aanpassingen aan ons erfrecht.

Of u nu al uw successieplanning hebt uitgewerkt of nog niet, wij geven u alvast een gouden raad: INSCHRIJVEN

 

Programma:

De ontvangst start om 18u00, waarbij u onthaald wordt met broodjes

 • 18u30 – 19u15:
  • Inleiding: De spelregels van erf- en schenkbelasting. Waarom en wanneer aan successieplanning doen?
  • (R)evolutie in successieplanning: nieuwe standpunten Vlaamse Belastingdienst sinds 1 juni 2016: deel 1 – Hoe nu nog schenken en toch controle en inkomsten behouden?
 • 19u15 – 19u45: pauze (broodjes zijn voorzien)
 • 19u45 – 20u30: (R)evolutie in successieplanning: nieuwe standpunten Vlaamse Belastingdienst sinds 1 juni 2016:
  deel 2 – Overdracht van uw familiebedrijf
 • 20u30 – 21u00: Vragen
 • Vanaf 21u00: Afterdrink

Inschrijven kan u via deze link.

Voor deze exclusieve sessie zijn de plaatsen beperkt. Deelname is gratis, inschrijven is verplicht.

Vragen die u graag anoniem behandeld wilt zien op dit seminarie kunnen vooraf gemeld worden aan georges@abeka.be

Voor meer info over de aanpassingen in het erfrecht, zie volgend artikel in onze nieuwsbrief.