De nieuwe invoering van het BTW-pakket 2010 heeft voor iedereen belangrijke gevolgen! Pas tijdig uw software aan!

Met de invoering van het VAT-Package 2010, waarvan de nieuwe regels inzake BTW betreffende de plaatsbepaling voor diensten het belangrijkste onderdeel is, heeft de Europese wetgever getracht de BTW-wetgeving te harmoniseren en te vereenvoudigen. Het is voor de BTW de meest ingrijpende wijziging sinds de invoering van het intracommunautaire stelsel in 1993, welke in 1996 vervangen had moeten worden door een definitieve regeling die er echter nooit is gekomen. read more