Vergelijking gehuwden – wettelijk samenwonenden – feitelijk samenwonenden

De voorbije jaren zijn er aanzienlijk wat zaken gewijzigd voor de samenwonenden. Hoog tijd om eens een overzichtelijke vergelijkende tabel op te maken over de gelijkenissen en verschillen tussen gehuwden, wettelijke samenwonenden en feitelijke samenwonenden. Uiteraard gaat er bij een schematisch overzicht heel wat informatie verloren, maar teveel detail maakt een tabel onleesbaar. read more

De forfaitaire onkostenvergoeding is een niet-belaste vergoeding zonder sociale bijdragen.

Zowel de bedrijfsleiders als de werknemers kunnen een forfaitaire onkostenvergoeding krijgen. Er is niets mis met een forfaitaire kostenvergoeding, maar u moet die wel kunnen onderbouwen.
Forfaitair wil eigenlijk zeggen dat de vennootschap u een vast bedrag per maand terugbetaalt als kosten die eigenlijk de vennootschap zou moeten dragen. Aangezien het forfaitaire kosten zijn dient  u geen facturen, bonnetjes e.d. voor te leggen. read more

Nieuw systeem van sociale bijdragen vanaf 1 januari 2015 – bijdrageverlaging of verhoging

Als zelfstandige betaalt u sociale bijdragen op uw inkomen. Het nieuwe systeem van inning dat op 1 januari 2015 is gestart, houdt in dat de sociale kas dezer dagen, eind januari 2015, een voorlopige verplichte bijdrage vordert.
Let goed op, anders dan vroeger is dit een voorlopige verplichte bijdrage, en kan u vermindering of verhoging vragen. Dus informeer eerst bij uw ontzorger voor u betaalt. read more