Uitvoeren werken aan gemengd pand – BTW medecontractant

 

 • De regeling ‘medecontractant’ is van toepassing als u het pand als BTW-plichtige gebruikt voor uw zaak, zelfs als dat maar gedeeltelijk is.
 • Op de factuur wordt vermeld  ” BTW verlegd “.
 • Als de aannemer toch BTW aanrekent, zal u de aftrek geweigerd worden, krijgt u een boete en worden eventueel nalatigheidsintresten aangerekend.
 • Weiger dus steeds een factuur met onterechte aangerekende BTW.
 • De aannemer mag enkel BTW aanrekenen op een pand dat voor 100% privé gebruikt wordt, of indien het enkel werken op het privégedeelte van uw woning betreft.
 • U dient  zelf het normale BTW-tarief van 21% te verwerken in uw BTW-aangifte.
 • Dit wordt 6% BTW als het pand voor meer dan 50% gebruikt wordt als privéwoning en minstens vijf jaar oud is, volgens het voorstel van de nieuwe regering zou deze termijn 10 jaar worden.
 • Het is niet omdat u 6% aanrekent dat die BTW niet aftrekbaar is. Gebruikt u het pand bv. voor 40% beroepsmatig, dan is enerzijds de 6% BTW mogelijk, maar kunt u anderzijds toch 40% van de betaalde BTW recupereren.
 • Gebruikt u het pand voor meer dan 50% beroepsmatig, dan vraagt u het best afzonderlijke facturen voor het privé- en het beroepsmatige gedeelte.
 • In regeringskringen wordt in het kader van een tax shift nagedacht over het schrappen van het tarief van 6% en het invoeren van een BTW-tarief van acht procent.

 

(Auteur: Georges Bauwens, erkend boekhouder-fiscalist BIBF 301 85 790) read more

Wat verandert er fiscaal en sociaal op 01/01/2015?

 

 • Proton houdt op te bestaan.
 • Op het einde van de maand januari komt er iets meer loon op het loonbriefje door de verhoogde forfaitaire aftrek van beroepskosten.
 • De taks op pensioensparen daalt : de anticipatieve heffing van 10% wordt 8%, maar er wordt de volgende 5 jaar telkens 1% vervroegd geïnd.
 • De verdeeltaks (miserietaks)  wordt van 2,5% tot 1% verlaagd voor wie getrouwd was of minstens 1 jaar wettelijk samenwoonde.
 • Een gepensioneerde 65 plusser mag onbeperkt bijverdienen. De pensioenbonus wordt echter afgeschaft.
 • Bedrijfswagens worden zwaarder belast door de jaarlijkse aanpassing van de CO2-uitstoot.
 • De woonbonus wordt ingeperkt: het basisbedrag wordt 1.520 euro. De verhoging enige woning bedraagt voortaan de eerste 10 jaar van de lening 760 euro en de verhoging voor 3 kinderen ten laste wordt 80 euro.
 • De fiscus krijgt voortaan info over de rekeningen van in het buitenland overleden Belgen.
 • De mogelijkheden tot tijdskrediet worden ingeperkt.
 • De beurstaks stijgt.
 • “ Successierechten “ verandert van naam en wordt voortaan “ erfbelasting “.

 

(Auteur: Georges Bauwens, erkend boekhouder-fiscalist BIBF 301 85 790) read more

Subsidies voor KMO’s via KMO-portefeuille

Veel ondernemers maken reeds gebruik van de KMO-portefeuille, maar nog steeds te weinig. De kmo-portefeuille is een laagdrempelige en interactieve webtoepassing waarlangs ondernemers jaarlijks tot 40.000 euro subsidies kunnen bekomen van de Vlaamse overheid voor ondersteuning in hun processen van ondernemen, innoveren en internationaliseren. read more