Opzoeken bedrijfsinformatie

De toepassing “Jaarrekeningen online opzoeken” laat u vanaf 4 februari 2008 toe om jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen in PDF-formaat volledig vrij te raadplegen en/of op te slaan op een drager van uw keuze, volgens de hieronder vermelde modaliteiten. Om de documenten in PDF-formaat te raadplegen dient u te beschikken over de gratis door Adobe beschikbaar gestelde software AcrobatReader. U dient eveneens de aangeboden “Cookies” te aanvaarden om deze toepassing te kunnen gebruiken.
In deze toepassing vindt u de refertes en beelden van de jaarrekeningen en de geconsolideerde jaarrekeningen die tijdens de vijf voorbije kalenderjaren en het lopende kalenderjaar werden neergelegd. read more

Algemene voorwaarden

Het is heel belangrijk om goede algemene voorwaarden te hebben! Het is echter nog belangrijker om deze tijdig en goed kenbaar te maken aan Uw klanten. Daarom kan U best Uw algemene voorwaarden gebruiken op Uw offertes, bestekken, leveringsbonnen, …. op hoe meer documenten hoe beter!!! read more

Opgelet met garantiebepalingen

Sinds 1 januari 2005 wordt de garantieperiode naar particulieren uitgebreid naar minimum twee jaar. (zie Koopwet) Bepaal daarom steeds duidelijk o.a. in de verkoopsvoorwaarden dat “de klant een eventueel defect dient te melden binnen de twee maand na het ontstaan van dit euvel, zoniet vervallen alle rechten terzake.” read more