Abeka viert in 2017 zijn 30-jarig bestaan en verstevigt zijn organisatie met een Managementteam

Wegens de zeer snelle groei, zowel in omzet, expertises als in personeel, hebben de zaakvoerders-vennoten Georges Bauwens, Edwin Van Lommel en Bart Bauwens Abeka versterkt door een zelfsturend Managementteam samen te stellen.
Sigrid Bauweraerts, Rudi Deuss, Christof Van Gheel en Ronny Scheers zien hun verdere toekomst volledig binnen Abeka en wensen met hun ervaring (samen meer dan 60 jaar in totaal) het boekhoud-fiscaal-advieskantoor Abeka mee te sturen om de hoog gestelde verwachtingen te bereiken. read more

Winwinlening en Tax shelter voor startende ondernemingen (update)

Winwinlening

Korte inhoud:
Met de Winwinlening van PMV/Z moedigt de Vlaamse overheid particulieren aan om achtergestelde leningen aan kmo’s te verstrekken met een looptijd van 8 jaar, tot een bedrag van € 200.000 (max. van € 50.000 per kredietgever). De kredietgever krijgt hiervoor een jaarlijks belastingkrediet van 2,5 % en eventueel een eenmalig belastingkrediet van 30% als de kredietnemer het bedrag niet kan terugbetalen. read more

Invoering van fiscale aftrek voor innovatie-inkomsten

Oude aftrek voor octrooi-inkomsten

Onder de oude regeling voor octrooi-inkomsten, konden inkomsten uit octrooien en aanvullende beschermingscertificaten onder bepaalde voorwaarden genieten van een 80% vrijstelling in de vennootschapsbelasting. Dit regime werd vanaf 1 juli 2016 afgeschaft onder druk van het BEPS-actieplan (‘Base Erosion and Profit Shifting’) van de OESO, en vervangen door een nieuw regime. Bestaande toepassingen van het oude regime kunnen tot 2021 worden toegepast onder een ‘grandfathering’-clausule. read more