Administratieve vereenvoudiging: dag Jan ….

Na het schrijven van ons vorig artikel inzake de noodzaak voor de overnemer om een fiscaal certificaat BTW en Directe Belastingen te eisen bij overname van een handelszaak constateerden we dat dit ook zo moet voor de RSZ en de sociale verzekeringskas (dit laatste enkel bij overdracht van een eenmanszaak naar een vennootschap).
Dit betekent dat je nu al 4 attesten moet aanvragen!!! Ons vorig artikel werd dan ook op de website vervolledigd. read more