Groepsverzekeringen kunnen niet meer vóór het effectieve pensioen opgenomen worden.

Sinds 1 januari 2016 mogen aanvullende pensioenen niet meer opgenomen worden vóór de werkelijke pensionering.
Dit betekent dus inderdaad dat u binnen een aantal jaren tot 67 jaar zal moeten wachten om uw verwachte, broodnodige bedrag op te nemen, ook al vermeldt het contract een vroegere uitkering (bvb. op 60 jaar), zoals vroeger regelmatig het geval was. read more

Verhoging roerende voorheffing van 25% naar 27% vanaf 1 januari 2016, maar wat bij uitkering?

Wij hebben vastgesteld dat veel van onze klanten gebruik gemaakt hebben van de “bijzondere liquidatiereserve”. En niet ten onrechte! Reserves of overgedragen winsten kunnen op deze manier via dividenden, zonder tot liquidatie over te gaan, uitgekeerd worden aan een anticipatieve heffing van 10% met daarbovenop 5% bij uitkering (indien men uitkeert na 5 jaar). De werkelijk betaalde belasting bedraagt dan 13,64% (zie artikel van onze vorige nieuwsbrief: Bijzondere liquidatiereserve aanslagjaar 2013: deadline nadert!). read more

Verbouwen aan 6% btw: welke woningen vallen uit de boot? Een overgangsmaatregel werd voorzien!!

Vanaf 1/1/2016 zal, om verbouwingen aan privé-woningen tegen 6% btw gefactureerd te krijgen, de eerste ingebruikname van de woning tenminste 10 jaar aan de werken moeten voorafgegaan zijn. Tot op heden was deze termijn 5 jaar.
Woningen met ingebruikname 2007-2010 vallen dus uit de boot. Maar gelukkig genoeg heeft men in laatste instantie voorzien in een overgangsmaatregel voor woningen die vanaf 01/01/2016 niet voldoen aan de nieuwe ouderdomsvereiste. read more

Einde bankgeheim!!! Permanente regularisatieprocedure op komst?

Vanaf 1 januari 2016 zullen een 90-tal landen automatisch rekeningen- en inkomstengegevens uitwisselen om fraude en belastingontduiking tegen te gaan (zogenaamd “Common Reporting Standard CRS“).
Daardoor loopt het bankgeheim feitelijk ten einde in deze landen.
Naast vrijwel alle landen in de Europese Unie, treden ook diverse fiscale paradijzen toe, zoals Zwitserland, Luxemburg, Liechtenstein, ….. read more