Bent u voorbereid op een fiscale controle? De fiscus op (be)zoek!

Een kleine bloemlezing van een recent bijgewoond topseminarie, gegeven door Sophie Lippens, advocaat-vennoot bij Mythra fiscale advocaten, willen we u zeker niet onthouden.

 • Wat kan/mag de fiscus?
 • Welke zijn de grenzen van en voor de fiscus?
 • En “last but not least”, hoe u en uw onderneming beschermen tegen de fiscus, zeker bij een onaangekondigd bezoek, ook inval genoemd?


Welke substantiële vragen dien je als ondernemer te stellen “alvorens” toegang te verlenen tot de beroepslokalen van uw onderneming? Ter info: uw receptie of onthaal
is geen beroepslokaal.

 • Hebt u een onderzoeksbevel van de onderzoeksrechter?
  • Neen, dan betreft het een fiscale controle.
  • Ja, dan betreft het een fiscaal strafrechtelijke controle.
 • Kan u mij uw “aanstellingsbewijs” tonen?
  Controleer de aanstellingsbewijzen van alle controleambtenaren (naam, opdracht, vervaldag…). Dit geeft u inzicht in het doel van de controle…waar is de fiscus naar op zoek.  Wanneer “vooraf” geen of een ongeldig aanstellingsbewijs wordt getoond, kan u als ondernemers de toegang tot uw onderneming weigeren zonder sancties, éénmaal de ambtenaren binnen zijn, dan is het te laat…


Wat kan de fiscus inkijken en vooral in welke mate hoeft u daaraan mee te werken?

 • Afhankelijk of de controle al dan niet strafrechtelijk is, zijn de bevoegdheden van de fiscus omlijnd
 • Protesteer/Weiger elke eigenhandige kopiename van digitale gegevens door de controleambtenaren.
 • Screen de inhoud van de PV’s op woorden als “vrijwillig”, “spontaan” of “met toestemming”…
 • U kan niet gedwongen worden om het proces verbaal te ondertekenen voor goedkeuring, teken voor ontvangst.
 • Niemand kan gedwongen worden om het gebouw niet te verlaten tijdens een fiscale visitatie.


Hoe antwoorden op vragen van de controleurs ?

 • Beantwoord de vragen zo gericht en duidelijk mogelijk.
 • Geef steeds de voorkeur aan schriftelijke vragen.
 • “Ik weet het niet” of “ik moet dit opzoeken” zijn correcte antwoorden!
 • U hebt het recht op stilzwijgen, maar dit bevordert niet steeds de verdere afhandeling van uw dossier.
 • Mondelinge vragen mogen door personeel beantwoord worden, mits toestemming van de bedrijfsleider.
 • Maak zelf en laat uw medewerkers of de aanwezige gerechtsdeurwaarder steeds notities maken over de opmerkingen, suggesties en vragen van de controleambtenaar.
 • Eis een PV van verhoor met alle vragen en antwoorden en breng verbeteringen aan waar nodig + vraag steeds een kopie.


Welke voorbereidingen dient iedere bedrijfsleider liefst vandaag nog voor zichzelf en zijn medewerkers te maken?

 • Wees ordelijk in uw administratie. Enkel wat wettelijk verplicht is, kan zich in uw beroepslokalen bevinden.
 • Opmaak van een stappenplan om een mogelijk onverwacht fiscaal bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen.
 • Bezorg uw onthaalbediende de telefoonnummer(s) van de personen (management/boekhouder) die onmiddellijk dienen verwittigd te worden bij een onaangekondigd bezoek van de fiscus.
 • Bepaal in uw arbeidsreglement wie bevoegd is om inspecteurs toegang te verlenen tot de bedrijfsruimten.
 • Verwittig onmiddellijk uw raadsman en/of gerechtsdeurwaarder (om vaststellingen te acteren).
 • Opgelet! Een inval door de fiscus is steeds erg goed voorbereid en gebeurt dikwijls gelijktijdig in uw onderneming, in uw bedrijf en mogelijk ook bij uw boekhouder.

Abeka organiseerde zich voor zijn klanten zodanig dat één van onze zaakvoerders/managementteam samen met een raadsman en/of gerechtsdeurwaarder zo snel mogelijk ter plaatse komen om u bij een onverwacht bezoek te ontzorgen. Onze zaakvoerders/managers werden inzake deze materie grondig opgeleid.

Maak een afspraak met Bruno Van De Poel, onze expert ter zake, via bruno@abeka.be. Hij bespreekt graag met u bovenstaande en tal van andere Tips & Tricks, die voor u en uw bedrijf het verschil maken tussen een fiscale (strafrechtelijke) controle, waarbij u als ondernemer in de “drivers seat” blijft of  eenzelfde onaangekondigd bezoek, waarbij u als rechtgeaard ondernemer het angstzweet uitbreekt.

 

(Auteur: Bruno Van De Poel, kredietmanager Abeka)