1

BVBA wordt BV vanaf 01/01/2020

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) trad in werking op 01/05/2019.  De dwingende regels uit het nieuwe wetboek worden van kracht op 01/01/2020.  Vanaf dat ogenblik zal de bestaande BVBA reeds met de nieuwe vennootschapsvorm omschreven worden, namelijk Besloten Vennootschap of afgekort BV.

Het is dus aangewezen om aandacht te hebben voor dit nieuwe gegeven bij Uw facturatie en briefwisseling vanaf 01/01/2020.

Het kapitaal en de wettelijke reserves van de BVBA worden op diezelfde datum van rechtswege omgezet in onbeschikbaar eigen vermogen.  Dit onbeschikbaar eigen vermogen kan beschikbaar gemaakt worden bij de eerstvolgende statutenwijziging noodzakelijk om deze statuten in overeenstemming te brengen met het nieuwe WVV.

(Auteur: Edwin Van Lommel, erkend boekhouder-fiscalist BIBF 301 96 807)