De factuur: een fiscale valkuil?

Vele van onze klanten zijn er nog steeds ten onrechte van overtuigd dat alle uitgaven en lasten waarvoor zij een factuur voorleggen aftrekbare kosten zijn. Steeds echter moeten de in artikel 49 WIB92 vermelde voorwaarden worden nageleefd. Het is de belastingplichtige, die de bewijslast draagt !!!! Het bedrijfsmatig karakter is niet bewezen wanneer de facturen vaag zijn en de prestaties niet kunnen worden gestaafd of de investeringen niet kunnen worden getoond. Een factuur met als omschrijving “ voor geleverde diensten “ riskeert niet alleen het recht op aftrek van BTW te verliezen maar eveneens het risico te lopen dat de totale kost fiscaal verworpen wordt. Daarom is een zeer grondige omschrijving op de factuur van de aard, het aantal stuks, en de bedragen een zeer belangrijke punt. Men moet er tevens van uitgaan dat de gefactureerde uitgaven enkel aftrekbaar zijn als zij overeenstemmen met beroepsmatige behoeften en tot doel hebben inkomsten te verwerven of te behouden. read more