U doet best geen schenking van een levensverzekering meer!!!

Wie ooit een levensverzekering gebruikte om zijn vermogen door te schenken aan zijn kinderen (zelfs met betaling van schenkingsrechten bij het verlijden van de akte voor notaris) is er aan voor de moeite.
De Vlaamse Belastingdienst heeft beslist dat er toch erfbelasting dient betaald te worden bij overlijdens vanaf 01/03/2016, en dit ondanks de datum van schenking en ondanks het feit dat er schenkingsrechten werden betaald. read more

Groepsverzekeringen kunnen niet meer vóór het effectieve pensioen opgenomen worden.

Sinds 1 januari 2016 mogen aanvullende pensioenen niet meer opgenomen worden vóór de werkelijke pensionering.
Dit betekent dus inderdaad dat u binnen een aantal jaren tot 67 jaar zal moeten wachten om uw verwachte, broodnodige bedrag op te nemen, ook al vermeldt het contract een vroegere uitkering (bvb. op 60 jaar), zoals vroeger regelmatig het geval was. read more