Opzoeken bedrijfsinformatie

De toepassing “Jaarrekeningen online opzoeken” laat u vanaf 4 februari 2008 toe om jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen in PDF-formaat volledig vrij te raadplegen en/of op te slaan op een drager van uw keuze, volgens de hieronder vermelde modaliteiten. Om de documenten in PDF-formaat te raadplegen dient u te beschikken over de gratis door Adobe beschikbaar gestelde software AcrobatReader. U dient eveneens de aangeboden “Cookies” te aanvaarden om deze toepassing te kunnen gebruiken.
In deze toepassing vindt u de refertes en beelden van de jaarrekeningen en de geconsolideerde jaarrekeningen die tijdens de vijf voorbije kalenderjaren en het lopende kalenderjaar werden neergelegd. read more