Waarom is de agenda van de jaarvergadering belangrijk?

Het is belangrijk dat de agenda duidelijk en nauwkeurig alle te bespreken punten aangeeft. De vergadering mag beraadslagen over alle punten die in de agenda staan.
Over een punt dat niet op de agenda voorkomt, kan geen geldige beslissing genomen worden, tenzij alle aandeelhouders/vennoten aanwezig zijn en allen ermee instemmen om over dit bepaald punt te beraadslagen en te beslissen. read more

Welke algemene vergaderingen zijn er?

Er zijn 3 soorten, nl:

 • De gewone algemene vergadering, dit is de statutaire jaarvergadering voor de goedkeuring van de jaarrekening.
 • De buitengewone algemene vergadering, waar beslist wordt over een voorstel van een statutenwijziging.
 • De bijzondere algemene vergadering, die onder geen van beide andere categorieën kan worden geklasseerd.

 

(Auteur: Georges Bauwens, erkend boekhouder-fiscalist BIBF 301 85 790) read more

Wie wordt er toegelaten tot de jaarvergadering?

 

 • De aandeelhouders
  Al die eigenaar zijn van één of meer aandelen. Iemand die aandelen in pand heeft gegeven blijft gerechtigd om de algemene vergadering bij te wonen en te stemmen.
 • De vertegenwoordiging van aandeelhouders
  De aandeelhouders mogen zich laten vertegenwoordigen door iemand anders, die bij volmacht hun stem kan uitbrengen.
 • Bestuurders, zaakvoerders en commissarissen
  Zowel de Raad van Bestuur, de zaakvoerders als de commissaris-revisor zijn verplicht om de algemene vergadering bij te wonen.
  Art. 540 van het Wetboek der Vennootschappen bepaalt voor de NV uitdrukkelijk dat de bestuurders het recht hebben niet te antwoorden op vragen die hen door de aandeelhouder worden gesteld m.b.t. het jaarverslag of de agendapunten, voorzover de mededeling van gegevens of feiten ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap
 • Derden
  Derden kunnen zowel advocaten als raadgevers van de aandeelhouders of het bestuur zijn. Zij mogen allen bij de algemene vergadering aanwezig zijn indien de vergadering zelf hen daartoe machtigt door een meerderheidsbeslissing.
  Indien de vennootschap geen commissaris heeft aangesteld, de aandeelhouder zich mag laten bijstaan door een accountant en zelf over een onderzoek – en controlerecht beschikt.

 

(Auteur: Georges Bauwens, erkend boekhouder-fiscalist BIBF 301 85 790) read more