1

UBO-register – Nieuwe verplichting

Vanaf 11/10/2020 volstaat het niet langer dat bedrijven en VZW’s hun uiteindelijke begunstigde(n) registreren in het UBO-register. Voortaan moeten extra documenten toegevoegd worden die aantonen dat de informatie in het register adequaat, nauwkeurig en actueel is.

Volgende documenten kunnen opgeladen worden:

  • kopie aandelenregister
  • statuten
  • aandelenovereenkomst
  • notariële akte

Deze documenten zijn enkel toegankelijk voor de bevoegde autoriteiten.

Informatieplichtigen die voor 11/10/2020 zijn geregistreerd, hebben tot 30/04/2021 om de documenten op te laden.

Informatieplichtigen die de registratie vanaf 11/10/2020 in orde brengen, laden deze documenten op bij de registratie.

Meer informatie vindt u in deze link.

 

(Auteur: Edwin Van Lommel, fiscaal accountant ITAA 11308681)