Wie wordt in 2017 extra gecontroleerd door de fiscus?

Net als de voorbije jaren communiceert de fiscus op een transparante manier over verschillende controleacties die gepland of gaande zijn voor 2017.
Abeka wil u er inderdaad toe aanzetten om uw fiscale verplichtingen correct na te komen.
Zo heeft de belastingplichtige een beter idee van de kans dat hij een fiscale controle zal krijgen of een vraag om inlichtingen van de fiscus zal ontvangen. read more

Vergelijking gehuwden – wettelijk samenwonenden – feitelijk samenwonenden

De voorbije jaren zijn er aanzienlijk wat zaken gewijzigd voor de samenwonenden. Hoog tijd om eens een overzichtelijke vergelijkende tabel op te maken over de gelijkenissen en verschillen tussen gehuwden, wettelijke samenwonenden en feitelijke samenwonenden. Uiteraard gaat er bij een schematisch overzicht heel wat informatie verloren, maar teveel detail maakt een tabel onleesbaar. read more

De forfaitaire onkostenvergoeding is een niet-belaste vergoeding zonder sociale bijdragen.

Zowel de bedrijfsleiders als de werknemers kunnen een forfaitaire onkostenvergoeding krijgen. Er is niets mis met een forfaitaire kostenvergoeding, maar u moet die wel kunnen onderbouwen.
Forfaitair wil eigenlijk zeggen dat de vennootschap u een vast bedrag per maand terugbetaalt als kosten die eigenlijk de vennootschap zou moeten dragen. Aangezien het forfaitaire kosten zijn dient  u geen facturen, bonnetjes e.d. voor te leggen. read more