Nieuw systeem van sociale bijdragen vanaf 1 januari 2015 – bijdrageverlaging of verhoging

Als zelfstandige betaalt u sociale bijdragen op uw inkomen. Het nieuwe systeem van inning dat op 1 januari 2015 is gestart, houdt in dat de sociale kas dezer dagen, eind januari 2015, een voorlopige verplichte bijdrage vordert.
Let goed op, anders dan vroeger is dit een voorlopige verplichte bijdrage, en kan u vermindering of verhoging vragen. Dus informeer eerst bij uw ontzorger voor u betaalt. read more