Tegemoetkomingen bij indienstname personeel

Eindelijk hebben we een zeer goede website gevonden waarbij zowel werkgever als werknemer, door het ingeven van bepaalde concrete parameters, kunnen ontdekken welke steunmaatregelen er zijn bij indienstname van personeel.
Zo kan men in ieder geval reeds voor de indiensttreding uitvissen hoe men een werknemer best in dienst neemt.
Later op het jaar zal men op deze website ook juist kunnen berekenen wat het financiële voordeel is. read more

Tijdelijke werkloosheid

Door de huidige crisis worden we hier en daar geconfronteerd met vragen over tijdelijke werkloosheid van arbeiders en bedienden. De afgelopen weken is er al heel wat te doen geweest over de mogelijkheid om tijdelijke werkloosheid voor alle bedienden in te voeren naar analogie met de technische werkloosheid voor werklieden. Maar op dit ogenblik zijn er nog geen akkoorden gesloten, temeer omdat de bediendevakbonden zich hiertegen verzetten. Wij vinden het opportuun om u als klant hier wat meer over in te lichten. read more