De forfaitaire onkostenvergoeding is een niet-belaste vergoeding zonder sociale bijdragen.

Je bent hier: