1

De forfaitaire onkostenvergoeding is een niet-belaste vergoeding zonder sociale bijdragen.

Zowel de bedrijfsleiders als de werknemers kunnen een forfaitaire onkostenvergoeding krijgen. Er is niets mis met een forfaitaire kostenvergoeding, maar u moet die wel kunnen onderbouwen.
Forfaitair wil eigenlijk zeggen dat de vennootschap u een vast bedrag per maand terugbetaalt als kosten die eigenlijk de vennootschap zou moeten dragen. Aangezien het forfaitaire kosten zijn dient  u geen facturen, bonnetjes e.d. voor te leggen.

Elke onkostenvergoeding moet vermeld worden op de loonfiche. Hoe dient u dit op te nemen op de fiche?

Terugbetaling op basis van bewijsstukken → vermelding op loonfiche:  ja – bewijsstukken (geen bedrag)
Forfaitaire vergoeding op ernstige normen → vermelding op loonfiche:  ja – ernstige normen (geen bedrag)
Forfaitaire vergoeding zonder ernstige normen → vermelding op loonfiche:  ja en het betaald bedrag

Bij het niet vermelden van deze kosten op de loonfiche riskeert u een aanslag geheime commissielonen van 103%.

Ernstige normen houdt in dat de onkosten gebaseerd zijn op bv. de vergoeding voor ambtenaren, ernstige vaststellingen, vergelijkingen.


Deze forfaitaire kosten kunnen omvatten:

 • internetkosten, abonnement bvb. 50%
 • gebruik van een voorbestemde ruimte in de woning
 • energiekosten voor deze voorbestemde ruimte (verwarming, elektriciteit, onderhoud)
 • klein  bureelmateriaal zoals papier, cartridges e.d.
 • afschrijving apparatuur zoals computer, printer
 • afschrijving bureelmeubilair zoals bureau, stoel, kast
 • verzekering voor brand en diefstal
 • deel van gemeente-en provinciebelasting
 • beroepsmatige tijdschriften en boeken
 • telefoonkosten vast toestel (indien op privé-naam), telefoonkosten gsm (indien privé-bezit)
 • secundaire autokosten, ook al is de auto van de zaak door bvb verplichting de auto proper te houden, stalling, klein onderhoud
 • parkingkosten
 • kosten van taxi en openbaar vervoer
 • kilometervergoeding voor beroepsverplaatsingen met privé-auto
 • indien geen er geen maaltijdcheques gegeven worden een maaltijdvergoeding voor verplaatsingen in België
 • kleine representatiekosten bv. u bent aangesloten bij verschillende clubs en kan niet anders dan deelnemen en bv. kaarten kopen
 • traktatiekosten aan klanten, hieronder vallen ook restaurantkosten
 • kosten voor geschenken aan klanten bij speciale gelegenheden


Advies:

 • Overdrijf zeker niet, maar al bij al kan deze vergoeding toch al over een degelijk bedrag per maand gaan.
 • Onderbouw uw onkostenvergoeding.
 • Vermeld zeker de onkostenvergoeding op de loonfiche.
 • Geef niet iedereen dezelfde onkostenvergoeding.
 • Mits goed onderbouwd, voelt u zich ook gesteund door de Vlaamse regering. Die kent ook een onkostenvergoeding toe aan de inspecteurs van Financiën.
 • Soms is er voor de vennootschap wel een beperkte aftrekbaarheid, bv. voor de autokosten.
 • Volgens de functie kan een onderbouwde onkostenvergoeding al snel 210 tot 350 € bedragen.
 • And last but not least: geniet van deze forfaitaire onkostenvergoeding.

(Auteur: Georges Bauwens, erkend boekhouder-fiscalist BIBF 301 85 790)