Herstructurering

De begeleiding van familiebedrijven vormt één van de specialiteiten die ontstond uit de jarenlange ervaring van Abeka. Onze klantenportefeuille telt tientallen familiebedrijven. Dankzij de langetermijnvisie die vele zaakvoerders van familiebedrijven hanteren, zijn deze typisch Vlaamse ondernemingen meestal financieel kerngezond en vertonen ze sterke groeicijfers. Familiebedrijven onderscheiden zich door de unieke, emotionele binding van de bedrijfsleiders met de organisatie. Dit leidt bij opvolgingskwesties vaak tot heel specifieke uitdagingen.

Een familiecharter of private stichting voor familiebedrijven

Alle familiebedrijven hebben baat bij een familiecharter. Abeka biedt alle vereiste ondersteuning voor het uitwerken van dergelijk strategisch bedrijfsdocument. Het familiecharter bevat heldere afspraken over:

  • Het eigenaarschap van de aandelen
  • Mogelijke carrières binnen het familiebedrijf
  • Het leiderschap binnen het familiebedrijf
  • De opvolging binnen het bedrijf

Een mogelijk alternatief voor een familiecharter is de oprichting van een private stichting. In deze stichting stipuleert de zaakvoerder als pater/mater familias alle wensen voor het heden en de toekomst van het familiebedrijf.

Onafhankelijk klankbord bij overdracht en opvolging

Tijdens bijzondere momenten zoals overdracht of opvolging lopen de gemoederen binnen familiebedrijven vaak hoog op. Op die momenten brengt Abeka rust en helderheid als richtinggevend klankbord.

Neutrale deskundige partner

Abeka stelt zich op als neutrale deskundige partner die open en onafhankelijk overlegt met alle betrokken familieleden. Door deze aanpak werken we aan het versterken van het onderlinge vertrouwen en de onderlinge samenwerking binnen de familie.

Vast parcours opvolgingskwesties

In opvolgingskwesties werken we volgens een vast parcours. Zo peilen we via individuele gesprekken naar de verwachtingen van de huidige zaakvoerder en de mogelijke opvolger(s). We stemmen alle verwachtingen op elkaar af met het oog op een constructief en door alle partijen gedragen eindresultaat.

Het welslagen van dit proces hangt grotendeels af van onze psychologische en open aanpak waarbij vertrouwensopbouw centraal staat.

Waardebepaling familiebedrijf

Uiteraard gaat onze rol bij overdrachten en opvolging verder dan deze van neutrale vertrouwenspersoon. Vanuit onze expertise nemen we ook de waardebepaling en het opstellen van een gebalanceerd financieel en fiscaal plan voor onze rekening.

Wij ontzorgen u volledig, zodat u zich volledig kan concentreren op de toekomst van uw familiebedrijf én de gezondheid van uw familierelaties.

Vraag hier uw vrijblijvend kennismakingsgesprek aan