strategisch advies

Voor uw eigen gemoedsrust en de toekomst van uw nabestaanden loont het ten zeerste de moeite om vooraf uw successie goed te regelen. Door dit tijdig te organiseren, betalen uw nabestaanden minder successierechten en blijft er een groter deel van uw vermogen voor hen beschikbaar. Binnen het wettelijk kader onderzoeken wij welke successie- en opvolgingsregeling het meest gunstig is. Ook voor de successie en opvolging van zowel uw bedrijf als uw privévermogen garanderen wij een totaalbegeleiding.

Stap 1: een grondige inventaris

De eerste stap van successieplanning omvat het opmaken van een grondige inventaris en een analyse van uw inkomen en uw bestaande vermogen, zowel roerend als onroerend. Daarbij maken we een onderscheid tussen het eigen vermogen van beide partners. Het huwelijkscontract – al dan niet in een latere fase aangepast – speelt daarbij een belangrijke rol.

Stap 2: wat als u niets onderneemt?

Vervolgens berekenen we de successie in het geval u niets onderneemt. We vinden het belangrijk dat u dit cijfer kent.

Na deze calculatie nemen we alle tijd om met alle belanghebbenden te praten en brengen we hun verwachtingen in kaart.

Tijdens dit traject houden we rekening met uw eigen toekomstige financiële behoeftes. Om uw levensstandaard te behouden, garanderen we in de eerste plaats een duurzame inkomstenstroom.

Stap 3: tijd voor actie!

Het optimaliseren van successierechten omvat in vele gevallen het opzetten van meerdere fiscale structuren, zoals een exploitatie- of patrimoniumvennootschap, een holding, stichting of maatschap. Wij zorgen op dat vlak voor een totaalbegeleiding.

Wij geven u advies in alle onafhankelijkheid. Zo beleggen wij nooit zelf vermogens. Wel brengen we u hiervoor in contact met de beste specialisten in binnen- en buitenland.

Vraag hier uw vrijblijvend kennismakingsgesprek aan