1

Een OSS-aangifte voor verkopen op afstand!

Abeka kan u bevestigen dat vanaf 01/07/2021 btw-plichtigen voor hun verkopen op afstand niet langer genoodzaakt zijn om zich te registreren in andere EU-lidstaten voor btw-doeleinden. De oude drempels voor de verkopen op afstand per lidstaat zullen niet meer van toepassing zijn.

Voor deze verkopen van goederen op afstand, met vervoer rechtstreeks of onrechtstreeks door de verkoper van deze goederen aan een andere lidstaat, aan buitenlandse niet btw-plichtige klanten, is de btw verschuldigd daar waar de afnemer gevestigd is.

Vanaf 01/07/2021 zal de verkoper de verschuldigde btw in die lidstaten kunnen afdragen door middel van een OSS-aangifte. OSS staat voor One Stop Shop en de registratiemodule is beschikbaar.

De OSS-aangifte zal moeten ingediend worden vóór het einde van de maand volgend op de aangifteperiode.

De regeling voor de verkopen op afstand is niet van toepassing op nieuwe vervoersmiddelen, accijnsgoederen en goederen onderworpen aan de margeregeling.

Belgische btw-plichtigen, die in geen enkele andere lidstaat gevestigd zijn en die niet meer dan 10.000 euro verkopen op afstand realiseren, zijn niet gehouden tot deze OSS regeling en kunnen voor de verkopen op afstand Belgische btw aanrekenen.

Meer informatie met betrekking tot deze nieuwe regeling vindt u in deze link.

 

(Auteur: Edwin Van Lommel – Fiscaal Accountant 11308681 – 01/06/2021)