1

Een vereenvoudigd voorstel van aangifte ontvangen? Grondig nazicht is geen overbodige luxe en bij fouten tijdig reageren is een must!

Vele belastingplichtigen hebben, zonder het te beseffen, van de fiscus reeds een vereenvoudigd voorstel van aangifte (VVA) ontvangen. Het is namelijk zo dat, als u in het verleden Tax-On-Web gebruikte of eBox activeerde, u dit VVA niet op papier zal ontvangen.

Uit de praktijk leren wij dat een grondig nazicht van deze voorstellen geen overbodige luxe is. Wij stellen immers vast dat het voorstel honderden euro’s kan afwijken van de uiteindelijke belastingschuld of dat de belastingtegoeden niet correct worden voorgesteld.

Dit is nu eenmaal een spijtig gevolg van het gegeven dat het systeem nog niet feilloos is en dit vraagt bijzondere aandacht van de belastingplichtige.

Stelt u een fout vast in het vereenvoudigde voorstel, dan kan u op papier reageren tot en met 30/06/2021 of online de correcties aanbrengen via MyMinfin (Tax-On-Web) tot 15/07/2021.

Deze antwoordtermijn geldt ook voor de beroepsbeoefenaar of de gevolmachtigde en dit in tegenstelling tot de verlengde termijn voor het indienen van de aangiften personenbelasting Aj 2021.

Abeka zal in ieder geval voor alle relaties waarvoor het een mandaat heeft de vereenvoudigde voorstellen ten gronde controleren en u tijdig informeren.

In het geval u gehouden bent tot het indienen van een aangifte personenbelasting zal u de volgende termijnen moeten respecteren:

  • papieren aangifte: ten laatste op 30/06/2021
  • via TOW: ten laatste op 15/07/2021
  • via een mandataris: ten laatste op 21/10/2021

 

(Auteur: Edwin Van Lommel – Fiscaal Accountant 11308681 – 01/06/2021)