1

Fiscale behandeling van naakte eigendom

De naakte eigenaar heeft geen recht op:

  • de gewone intrestaftrek
  • de bijkomende intrestaftrek voor hypothecaire leningen
  • de aftrek voor de enige en eigen woning en de vermindering voor het lange termijn- en het bouwsparen

Deze tegemoetkomingen komen immers enkel in aanmerking voor iemand die het kadastraal inkomen betaalt, en dit is niet de naakte eigenaar, maar wel de vruchtgebruiker.

 

De naakte eigenaar heeft echter wel recht op:

  • de belastingverminderingen voor energiebesparende investeringen
  • de belastingverminderingen voor uitgaven betaald voor de vernieuwing van een woning gelegen in een zone voor positief grootstedelijk beleid
  • de belastingverminderingen voor de uitgaven gedaan in het kader van de beveiliging tegen inbraak of brand van een woning in toepassing van respectievelijk de artikelen 145-24, 145-25 en 145-31 WIB 92.

Ter gelegenheid van deze verduidelijking willen we toch ook vermelden dat de drie bovenvermelde belastingsverminderingen voortaan ook gelden voor een huurder.

 

(Auteur: Georges Bauwens, erkend boekouder-fiscalist BIBF 301 85 790)