Fiscale bemiddelingsdienst

De fiscale bemiddelingsdienst is een objectief, onafhankelijke en onpartijdige overheidsinstantie die tussenbeide kan komen bij een blijvend geschil met de federale belastingadministratie.

Ondanks het feit dat deze dienst deel uitmaakt van de FOD Financiën werken zij volledig onafhankelijk en zullen steeds tot een aanvaardbare oplossing proberen te komen met de belastingadministratie en de belastingplichtige bij een blijvend geschil.

 

Procedure

Ontvangt u een aanslag van de fiscus waarmee u, omwille van gegronde redenen niet akkoord gaat, dan kan u tijdens de bezwaartermijn beroep doen op deze dienst. Belangrijk is dat u eerst binnen de wettelijk voorziene termijnen in bezwaar gaat alvorens de dienst in te schakelen. De dienst kan bemiddelen na de indiening van het bezwaarschrift, maar vóór de uitspraak over het bezwaar of de instelling van de vordering bij een rechtbank van eerste aanleg.

 

Voordelen

Indien u vermoedt dat de belastingadministratie uw bezwaarschrift zal verwerpen, kan deze dienst, in tegenstelling tot een latere gerechtelijke procedure, het geschil in alle sereniteit, vertrouwelijkheid, discretie en bovendien gratis behandelen.

Procedure van bemiddeling

 

(Auteur: Georges Bauwens, erkend boekhouder-fiscalist BIBF 301 85 790)