Geen verlengde aangiftetermijn meer voor alle aangiften PB ingediend door een mandataris!

Je bent hier: