1

Hoe aangifte indienen voor een overleden belastingplichtige Aj 2024?

Een aangifte personenbelasting voor een belastingplichtige overleden in 2023 kan niet ingediend worden via Tax On Web.

Een aangestelde van de nalatenschap zal voor deze belastingplichtige een aangifte moeten indienen via Myminfin (Onthaal – Mijn aangifte en mijn belastingen – De belastingaangifte voor een overleden persoon indienen)

Was de overleden belastingplichtige op dat ogenblik gehuwd of wettelijk samenwonend dan zal de langstlevende partner een afzonderlijke aangifte moeten indienen.

Bovendien moet er bij het indienen van de afzonderlijke aangiften een keuze gemaakt worden. U dient immers te opteren voor een gemeenschappelijke of een afzonderlijke aanslag in de personenbelasting.

Om het voordeligste scenario te berekenen kan U beroep doen op de module Tax-Calc van Financiën. De module 2024 zal eerstdaags beschikbaar zijn.

Ook na de dood kunnen er dus nog belastingen verschuldigd zijn.

 

(Auteur: Edwin Van Lommel – Fiscaal Accountant 11308681 – 30/05/2024)