1

Kan ik als zelfstandige een beroep doen op mijn verzekering gewaarborgd inkomen/wat met het ziekenfonds indien ik zelf ziek word?

Verzekering gewaarborgd inkomen

Heb je een verzekering gewaarborgd loon afgesloten en ben je arbeidsongeschikt door de medische gevolgen van een coronabesmetting, dan heb je recht op gewaarborgd inkomen conform de voorziene dekkingsvoorwaarden van je verzekering. Arbeidsongeschiktheid als gevolg van een epidemie of pandemie wordt in principe niet uitgesloten.

Wie preventief in quarantaine wordt geplaatst – dus zonder ziek te zijn – kan geen beroep doen op zijn verzekering gewaarborgd inkomen. Enkel arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ziekte of ongeval is namelijk verzekerd.

Word je gehospitaliseerd als gevolg van een coronavirusinfectie, dan komt jouw hospitalisatieverzekering tussen in de medische kosten voor de opname.

 

Ziekenfonds

Als je ziek wordt door het coronavirus en je blijft minstens acht dagen arbeidsongeschikt, heb je vanaf de eerste dag recht op een ziekte-uitkering via je ziekenfonds.

Je moet onmiddellijk aan je huisarts vragen om het specifiek getuigschrift arbeidsongeschiktheid in te vullen, anders heb je geen recht op uitkeringen. Hij kan dat downloaden van de website van je ziekenfonds.

Voorbeeld: Je bent gedurende 10 dagen arbeidsongeschikt en je laat het getuigschrift maar op de vierde dag ondertekenen door je arts: je zal geen aanspraak kunnen maken op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Als je het getuigschrift laat ondertekenen op de eerste dag van je arbeidsongeschiktheid, dan kan je wel aanspraak maken op een uitkering voor de periode van 10 dagen (met uitzondering van de zondagen).

 

(Auteur: Georges Bauwens, erkend boekhouder-fiscalist BIBF 301 85 790)