1

Liquidatiereserve: uitbreiding naar boekjaar 2012 en 2013 !!!

Vennootschapswinsten uitkeren aan 15 %, het kan nog steeds.
In onze nieuwsbrief van februari 2015 bespraken wij uitvoerig de nieuwe regeling i.v.m. de liquidatiereserve.
Link artikel “Nieuwe permanente regeling liquidatiereserve start reeds voor de inkomsten 2014 (aj. 2015)”

Waar deze liquidatiereserve in eerste instantie beperkt was tot de winsten van boekjaar 2014 werd onlangs beslist dat deze liquidatiereserve nu ook reeds voor de boekjaren 2012 en 2013 in de jaarrekening van boekjaar 2014 mag aangelegd worden.


Wat zijn de specifieke regelingen voor de boekjaren 2012 en 2013?

 • De modaliteiten blijven behouden, maar het is wel zo dat het voldoende is dat de vennootschap in die boekjaren een KMO was. Heeft de vennootschap nadien het statuut van grote vennootschap verworven, dan vormt dit geen probleem.
 • De maximale liquidatiereserve is de boekhoudkundige winst na belastingen van het boekjaar 2012 en/of boekjaar 2013 (code 9905 van de jaarrekening).
 • Dezelfde tarieven van belasting gelden, maar de sperperiode van 5 jaar (liquidatiereserve uitkeren als dividend aan 5%) begint pas te lopen op het einde van het boekjaar waarin de vennootschap deze reserve heeft aangelegd.
 • Voor de belasting van 10% op de bijzondere liquidatiereserve moet u
  • uiterlijk op 30.11.2015 voor de reserve van boekjaar 2012
  • uiterlijk op 30.11.2016 voor de reserve van boekjaar 2013

een bijzondere aangifte indienen die u moet toevoegen aan de aangifte vennootschapsbelasting van het boekjaar waarin u de reserve aanlegt.

 • De 10% heffing moet betaald worden op het ogenblik dat u de aparte aangifte indient, maar uiterlijk op 30.11.2015 (boekjaar 2012) of 30.11.2016 (boekjaar 2013).
 • De boeking van de liquidatiereserve boekjaar 2012 en 2013 moet niet in 2014 gebeuren. U hoeft de goedkeuring van de jaarrekening over 2014 dus niet uit te stellen of een goedgekeurde jaarrekening voor 2014 niet te wijzigen.


Advies:

 • Hebt u binnen afzienbare tijd vereffeningsplannen, dan is de aanleg van deze  liquidatiereserve zeker aan te raden.
 • Wilt u niet wachten tot liquidatie om gelden uit uw vennootschap te halen, dan is deze regeling zeker een optimalisatie, aangezien u na 5 jaar mits 5% extra belasting een dividend kan uitkeren aan uzelf.
 • U kunt via uw vennootschapsaangifte kiezen voor bepaalde fiscale voordelen die echter niet allemaal combineerbaar zijn. Wij hebben ondertussen al de notionele interestaftrek, de investeringsaftrek, de investeringsreserve en de liquidatiereserve. Het is een moeilijke keuze, maar voor veel vennootschappen is de keuze tussen notionele interestaftrek en liquidatiereserve of investeringsaftrek en liquidatiereserve de meest voordelige.

 

(Auteur: Georges Bauwens, erkend boekhouder-fiscalist BIBF 301 85 790)