1

Waarom investeren vóór 31/12/2022?

Om investeringen aan te moedigen werd destijds een tijdelijke verhoging van de investeringsaftrek van 8% naar 25% doorgevoerd.

Deze tijdelijke verhoging zal eindigen per 31/12/2022. Voor investeringen in 2022 zal u met andere woorden nog een investeringsaftrek genieten van 25%. Voor investeringen vanaf 01/01/2023 zal u slechts nog een investeringsaftrek genieten van 8%.

De investering moet uiteraard aan de opgelegde voorwaarden voldoen.

In de veronderstelling dat uw vennootschap onderworpen is aan het normale tarief van 25% kan het belastingvoordeel ten gevolge de investeringsaftrek aanzienlijk verschillen:

  • 2022:  Investering 100.000 euro * 25% investeringsaftrek * 25% VB = 6.250 euro
  • 2023:  Investering 100.000 euro * 8% investeringsaftrek * 25% VB = 2.000 euro

Uiteraard kunnen de investeringen in kwestie ook afgeschreven worden en zullen deze afschrijvingen in mindering worden gebracht van het belastbaar resultaat.

Voor aanzienlijke investeringen, die in aanmerking komen voor de investeringsaftrek, kan er dan ook een aanzienlijk belastingvoordeel genoten worden door deze nog te organiseren in 2022.

 

(Auteur: Edwin Van Lommel – Fiscaal Accountant 11308681 – 27/09/2022)