Uw garantie op kwaliteit

Verschillende Abeka-medewerkers zijn erkend door het Beroepsinstituut van Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) of door het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB). Dat geeft de Abeka-klanten stevige waarborgen over Abeka’s vakbekwaamheid, de verplichte permanente vorming, de onafhankelijkheid en de beroepsernst. Abeka volgt de strenge, deontologische regels van het BIBF en IAB nauwkeurig op en houdt zich strikt aan het beroepsgeheim.

 

De erkende Abeka-medewerkers:

 

Antwerps Boekhoudkantoor bvba (BIBF-nummer 704 25 131)