Investeren in persoonlijke relaties

Achter cijfers gaan mensen schuil. Elke Abeka-medewerker is rechtstreeks bereikbaar en reageert steevast actiegericht. Wij zijn ondernemers, net als u. De 24/7-mentaliteit is onze drijfkracht en steevast één van onze diep gewortelde waarden. Wij staan als persoonlijke adviseurs dicht bij de klant, maar houden het professioneel.

Vertrouwen verdienen

Wederzijds vertrouwen leidt tot transparantie en een vlotte communicatie. Door dat vertrouwen elke dag opnieuw te verdienen, bouwt het Abeka-team een duurzame relatie uit met haar klanten. Abeka houdt daarbij discretie en respect hoog in het vaandel.

Gedreven door passie

Elke Abeka-medewerker wordt gedreven door een passie voor zijn/haar specifiek domein. Abeka stimuleert de ambities van haar medewerkers en beloont leergierigheid en prestatiegericht denken. Abeka legt de lat hoog op het vlak van kwaliteit, want enkel door te vertrekken van correcte cijfers kunnen wij een meerwaarde betekenen voor uw organisatie.

Het resultaat telt

Abeka werkt doelgericht en hanteert daarbij aantrekkelijke tarieven. De boekhouding eindigt voor ons niet bij het afleveren van de jaarrekening. Deze is voor ons de start om samen met u de doelen van uw organisatie te verwezenlijken. Door deze globale resultaatsgerichtheid hoeft een goed advies niet duur te zijn.

Inlevingsvermogen en klantgerichtheid

Abeka staat voor een extreme klantgerichtheid. Wij luisteren naar uw behoeftes en respecteren uw normen en waarden. Bij Abeka komt de klant op de eerste plaats. Wij streven naar een hoge klanttevredenheid door proactief te handelen en op het juiste moment extra advies te verlenen.