1

De factuur: een fiscale valkuil?

Vele van onze klanten zijn er nog steeds ten onrechte van overtuigd dat alle uitgaven en lasten waarvoor zij een factuur voorleggen aftrekbare kosten zijn. Steeds echter moeten de in artikel 49 WIB92 vermelde voorwaarden worden nageleefd. Het is de belastingplichtige, die de bewijslast draagt !!!! Het bedrijfsmatig karakter is niet bewezen wanneer de facturen vaag zijn en de prestaties niet kunnen worden gestaafd of de investeringen niet kunnen worden getoond. Een factuur met als omschrijving “ voor geleverde diensten “ riskeert niet alleen het recht op aftrek van BTW te verliezen maar eveneens het risico te lopen dat de totale kost fiscaal verworpen wordt. Daarom is een zeer grondige omschrijving op de factuur van de aard, het aantal stuks, en de bedragen een zeer belangrijke punt. Men moet er tevens van uitgaan dat de gefactureerde uitgaven enkel aftrekbaar zijn als zij overeenstemmen met beroepsmatige behoeften en tot doel hebben inkomsten te verwerven of te behouden.

Maar dit is niet alles!!!!!

Wij ondervinden bij controles aan den lijve dat het ontbreken van één enkel element, zoals het woord “Factuur”, een factuurnummer of de datum, een verkeerde benaming of adres van de belastingplichtige, het BTW-nummer of het niet uitsplitsen van het BTW-tarief aanleiding geeft tot het verwerpen van de factuur.

Zelf stellen we vast dat de belastingplichtige zeer slordig omspringt met de wettelijke bepalingen. De uiteindelijke afrekening wordt echter enkel en uitsluitend aangeboden aan de belastingplichtige….

Als u een verkoopfactuur maakt waarop gegevens onvolledig zijn of ontbreken, dan kan U een boete aangerekend worden van 50 euro per niet correcte factuur (ook al betreft het steeds dezelfde fout). Is de omschrijving echter zeer vaag, zodat de controleur Uw omzetcijfer en winstmarge (en dit kan per factuur geïnterpreteerd worden…) niet kan berekenen, dan kan dit aanleiding geven tot een omzetverhoging.

Als u een verkoopfactuur ontvangt let dan ook zeer goed op dat deze factuur volgens de regels der kunst werd gemaakt. Uiteindelijk dreigt het gevaar dat de uitgave zal verworpen worden, en dit achteraf gaan verhalen op Uw leverancier is een utopie….

In de navolgende link heb ik getracht een zo grondig mogelijk overzicht te geven van alle bepalingen, adviezen & tips welke de factuur aanbelangen.

Ik ga er dus ook van uit dat U als klant de nodige verantwoordelijkheid neemt om dit overzicht grondig door te nemen Dit zal U en ook ons veel narigheden besparen bij een latere controle.

 

(Auteur: Georges Bauwens, erkend boekhouder-fiscalist BIBF 301 85 790)