Wanneer een bedrijfsleider eerste categorie in België gelegen gebouwde onroerende goederen verhuurt aan diens vennootschap wordt het overdreven gedeelte van de huurinkomsten geherkwalificeerd als een bedrijfsleidersbezoldiging. Dit noemt men huurherkwalificatie.

De normale huur wordt als volgt berekend:

Niet Geïndexeerd KI * 5/3 * revalorisatiecoëfficiënt

 

Het gedeelte boven dit bedrag wordt geherkwalificeerd als een bedrijfsleidersbezoldiging en belast in de personenbelasting als beroepsinkomsten aan het progressieve tarief.  Bovendien zullen op deze geherkwalificeerde inkomsten sociale bijdragen verschuldigd zijn.

Bij de bepaling van de huurherkwalificatie moet men rekening houden met de impact van het huwelijksvermogensstelsel.

Deze Abeka-tool biedt u de mogelijkheid om de herkwalificatie van uw ontvangen huur te bepalen.

 

Ink. 2016
Aj 2017
Ink. 2015
Aj 2016
Ink. 2014
Aj 2015
Revalorisatiecoëfficiënt
4,31
4,23
4,23