De huurcalculator kan gebruikt worden voor alle huurcontracten (woninghuurovereenkomsten, handelshuurovereenkomsten en andere huurcontracten volgens het artikel 1728bis van het Burgerlijk Wetboek) waarbij de gezondheidsindex van toepassing is en er geen andere specifieke bepalingen staan in het huurcontract.

Huurcalculator FOD Economie


Opgelet!

De huurwet is alleen toepasbaar voor overeenkomsten waarbij de woning in België gelegen is en de hoofdverblijfplaats is van de huurder mits de toestemming van de verhuurder.

De huurcalculator is niet bruikbaar voor alle contracten afgesloten voor 1 januari 1984.  Gelieve u voor oudere contracten tot de FOD Justitie te richten.

Heeft u een huurovereenkomst welke niet wordt geïndexeerd op basis van de gezondheidsindex, dan staan de Abeka-medewerkers ter beschikking van het cliënteel om betreffende huurindexeringen te berekenen.