Vennootschappen, welke gehouden zijn tot voorafbetalingen in de vennootschapsbelasting, worden bij onvoldoende voorafbetalingen gesanctioneerd met een belastingvermeerdering. Deze belastingvermeerdering is fiscaal niet aftrekbaar in de vennootschapsbelasting.

De impact van de vermeerderingen is weliswaar niet meer wat het geweest is in een recent verleden, maar toch wenst Abeka U deze tool ter beschikking te stellen.

U kan immers op een eenvoudige manier de belastingvermeerdering berekenen op basis van de geraamde winst en rekening houdende met de uitgevoerde voorafbetalingen in de vennootschapsbelasting.

 

Ink. 2016
Aj 2017
Ink. 2015
Aj 2016
Ink. 2014
Aj 2015
Tarieven vermeerdering
1,125%
1,125%
1,6875%