Indien de vennootschap voor onbepaalde tijd renteloos of met verminderde rente krediet verschaft aan bedrijfsleiders of personeelsleden, dan zullen de genieters belast worden op een rentevoordeel. Dit rentevoordeel wordt in de praktijk ook fictieve debetrente genoemd.

Indien er geen abnormale schommelingen zijn, aanvaardt de belastingadministratie dat deze berekening geschiedt op jaarbasis:

BS jaar+ ES jaar
________________________ * debetrente

2

 

Door de genieter betaalde intresten ten voordele van de vennootschap op het verschafte krediet worden in mindering gebracht van de belastbare fictieve debetrente. De fictieve debetrente is in principe belastbaar als een beroepsinkomen in de personenbelasting aan het progressieve tarief en onderworpen aan sociale bijdragen.

Deze Abeka-tool biedt u op eenvoudige manier de mogelijkheid om de belastbare fictieve debetrente te bepalen.

 

Ink. 2016
Aj 2017
Ink. 2015
Aj 2016
Ink. 2014
Aj 2015
Debetintresten rekening courant
9,27%
8,16%
9,20%