Vanaf 01/01/2012 wordt het voordeel alle aard voor het private gebruik van een personenwagen, minibus of stationwagen berekend op de volgende manier :

VAA =
cataloguswaarde * leeftijdspercentage * CO2 percentage * 6/7


Voor een definitie van de cataloguswaarde en een volledige verduidelijking bij de berekening, verwijst Abeka naar de infoknop welke ter beschikking is in de berekeningstool.

Samengevat betekent de cataloguswaarde : de nieuwprijs van de wagen incl. BTW volgens de catalogus van de dealer, zonder kortingen.

De basiscoëfficiënten of de referentie CO2-uitstoot voor de berekening van het voordeel alle aard worden jaarlijks vastgelegd.

Het minimum voordeel alle aard bedraagt 1.250 euro (aj 2016 – inkomsten 2015) en wordt jaarlijks geïndexeerd.

Wordt een wagen maar voor een gedeelte van het jaar ter beschikking gesteld, dan wordt het voordeel alle aard berekend op dagbasis.

Normaliter wordt het voordeel alle aard belast in de personenbelasting en wordt een bedrag van 17%, berekend op het voordeel alle aard, opgenomen als verworpen uitgave in de vennootschapsbelasting. Vanaf 01/01/2017 wordt een bedrag van 40% toegevoegd aan de verworpen uitgaven indien de vennootschap ook de brandstofkosten van de wagen draagt. Wordt het voordeel alle aard geboekt op het debet van de R/C genieter, of betaalt de gebruiker een eigen bijdrage, dan zal dit een impact hebben op de fiscale behandeling van het voordeel alle aard in de verworpen uitgaven vennootschapsbelasting.

Door middel van deze tool biedt Abeka u de mogelijkheid om een inschatting te maken van het belastbare voordeel alle aard voor de wagen die U gratis ter beschikking wordt gesteld.

 

Ink. 2017
Aj 2018
Ink. 2016
Aj 2017
Ink. 2015
Aj 2016
VAA wagen basis Co2 percentage Benzine
105
107
110
VAA wagen basis Co2 percentage Diesel
87
89
91
Minimum VAA wagen op jaarbasis
1.280
1.260
1.250