Wat staat er in de agenda voor een gewone algemene vergadering?