1

Woonbonus – Aftrek enige eigen woning

De woonbonus werd door de overheid gelanceerd in 2005 om een hypothecaire lening voor aankoop, nieuwbouw en verbouwing van een huis fiscaal gezien aantrekkelijker te maken.

De woonbonus levert momenteel een belastingvoordeel op van 30% tot 50% op een bedrag van 2.280 euro plus 760 euro de eerste tien jaar, vermeerderd met 80 euro indien u op 1 januari na het afsluiten van het leningscontract drie of meer kinderen ten laste heeft.

Vanaf 2015 is de woonbonus of anders gezegd de aftrek enige eigen woning niet langer een federale materie.

In Vlaanderen zal de aftrek woonbonus lager zijn dan de huidige federale woonbonus. Er zal slechts een maximaal belastingvoordeel zijn van 40% op 1.520 euro plus 760 euro de eerste tien jaar.

Om onder de ‘oude’ regelgeving te vallen, moet de woning op 31.12.2014 uw enige én eigen woning zijn en moet de lening afgesloten zijn vóór 31.12.2014.

 

Enige woning:

Indien uw oude woning op 31.12.2014 nog niet verkocht is, heeft u in principe 2 woningen. Toch zal u aanspraak kunnen maken op de woonbonus als u de woning ten laatste op 31.12.2014 te koop gesteld heeft.

 

Eigen woning:

Het is een vereiste dat u op 31.12.2014 gedomicilieerd bent in de woning waarvoor u de woonbonus toepast. Kan u de woning omwille van contractuele belemmeringen of overmacht niet betrekken, dan blijft de woonbonus van toepassing als u ten laatste 31.12.2016 in de woning woont. Lukt dat pas later, dan verliest u tijdelijk het belastingvoordeel.

 

(Auteur: Georges Bauwens, erkend boekhouder-fiscalist BIBF 301 85 790)