U doet best geen schenking van een levensverzekering meer!!!

Wie ooit een levensverzekering gebruikte om zijn vermogen door te schenken aan zijn kinderen (zelfs met betaling van schenkingsrechten bij het verlijden van de akte voor notaris) is er aan voor de moeite.
De Vlaamse Belastingdienst heeft beslist dat er toch erfbelasting dient betaald te worden bij overlijdens vanaf 01/03/2016, en dit ondanks de datum van schenking en ondanks het feit dat er schenkingsrechten werden betaald. read more

☞ PDF DOWNLOADEN☞ PRINTEN

Groepsverzekeringen kunnen niet meer vóór het effectieve pensioen opgenomen worden.

Sinds 1 januari 2016 mogen aanvullende pensioenen niet meer opgenomen worden vóór de werkelijke pensionering.
Dit betekent dus inderdaad dat u binnen een aantal jaren tot 67 jaar zal moeten wachten om uw verwachte, broodnodige bedrag op te nemen, ook al vermeldt het contract een vroegere uitkering (bvb. op 60 jaar), zoals vroeger regelmatig het geval was. read more

☞ PDF DOWNLOADEN☞ PRINTEN

Verhoging roerende voorheffing van 25% naar 27% vanaf 1 januari 2016, maar wat bij uitkering?

Wij hebben vastgesteld dat veel van onze klanten gebruik gemaakt hebben van de “bijzondere liquidatiereserve”. En niet ten onrechte! Reserves of overgedragen winsten kunnen op deze manier via dividenden, zonder tot liquidatie over te gaan, uitgekeerd worden aan een anticipatieve heffing van 10% met daarbovenop 5% bij uitkering (indien men uitkeert na 5 jaar). De werkelijk betaalde belasting bedraagt dan 13,64% (zie artikel van onze vorige nieuwsbrief: Bijzondere liquidatiereserve aanslagjaar 2013: deadline nadert!). read more

☞ PDF DOWNLOADEN☞ PRINTEN