Uitvoeren werken aan gemengd pand – BTW medecontractant

 

  • De regeling ‘medecontractant’ is van toepassing als u het pand als BTW-plichtige gebruikt voor uw zaak, zelfs als dat maar gedeeltelijk is.
  • Op de factuur wordt vermeld  ” BTW verlegd “.
  • Als de aannemer toch BTW aanrekent, zal u de aftrek geweigerd worden, krijgt u een boete en worden eventueel nalatigheidsintresten aangerekend.
  • Weiger dus steeds een factuur met onterechte aangerekende BTW.
  • De aannemer mag enkel BTW aanrekenen op een pand dat voor 100% privé gebruikt wordt, of indien het enkel werken op het privégedeelte van uw woning betreft.
  • U dient  zelf het normale BTW-tarief van 21% te verwerken in uw BTW-aangifte.
  • Dit wordt 6% BTW als het pand voor meer dan 50% gebruikt wordt als privéwoning en minstens vijf jaar oud is, volgens het voorstel van de nieuwe regering zou deze termijn 10 jaar worden.
  • Het is niet omdat u 6% aanrekent dat die BTW niet aftrekbaar is. Gebruikt u het pand bv. voor 40% beroepsmatig, dan is enerzijds de 6% BTW mogelijk, maar kunt u anderzijds toch 40% van de betaalde BTW recupereren.
  • Gebruikt u het pand voor meer dan 50% beroepsmatig, dan vraagt u het best afzonderlijke facturen voor het privé- en het beroepsmatige gedeelte.
  • In regeringskringen wordt in het kader van een tax shift nagedacht over het schrappen van het tarief van 6% en het invoeren van een BTW-tarief van acht procent.

 

(Auteur: Georges Bauwens, erkend boekhouder-fiscalist BIBF 301 85 790) read more