Verbouwen aan 6% btw: welke woningen vallen uit de boot? Een overgangsmaatregel werd voorzien!!

Vanaf 1/1/2016 zal, om verbouwingen aan privé-woningen tegen 6% btw gefactureerd te krijgen, de eerste ingebruikname van de woning tenminste 10 jaar aan de werken moeten voorafgegaan zijn. Tot op heden was deze termijn 5 jaar.
Woningen met ingebruikname 2007-2010 vallen dus uit de boot. Maar gelukkig genoeg heeft men in laatste instantie voorzien in een overgangsmaatregel voor woningen die vanaf 01/01/2016 niet voldoen aan de nieuwe ouderdomsvereiste. read more

Einde bankgeheim!!! Permanente regularisatieprocedure op komst?

Vanaf 1 januari 2016 zullen een 90-tal landen automatisch rekeningen- en inkomstengegevens uitwisselen om fraude en belastingontduiking tegen te gaan (zogenaamd “Common Reporting Standard CRS“).
Daardoor loopt het bankgeheim feitelijk ten einde in deze landen.
Naast vrijwel alle landen in de Europese Unie, treden ook diverse fiscale paradijzen toe, zoals Zwitserland, Luxemburg, Liechtenstein, ….. read more

Tax shelter voor startende ondernemingen (binnen 4 jaar na oprichting)

Wat houdt deze maatregel in?

Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen (binnen de 4 jaar na oprichting). Deze particulier kan genieten van een belastingvermindering van 30 of 45 % in de personenbelasting voor natuurlijke personen indien wordt geïnvesteerd in het kapitaal van startende ondernemingen. Deze investering kan rechtstreeks worden gedaan, of onrechtstreeks via een crowdfunding platform of startersfonds. read more