PWA-cheques

Als U een rechtspersoon bent (vzw/school/land- of tuinbouwonderneming) of een privé-persoon kan U van PWA-cheques gebruik maken. Voor privé-personen betreft het alle soorten thuishulp. Voor gemeenten of OCMW vangt het personeelsgebrek op of kunnen helpen bij activiteiten ten gevolge van onweer of natuurrampen en bij seizoensarbeid voor milieuverbetering, bij alles wat betrekking heeft op het verkeer rond scholen, het schoonmaken van vervallen wijken, het verdelen van maaltijden. read more

Cevora – gratis opleidingen

Als Uw bedienden aangesloten zijn onder PC218, kunnen zij gratis opleidingen (computer, telefoon, organisatie, verkoop, talen, …) volgen bij Cevora. Dikwijls kan U hiervoor opleidingspremies bekomen of een tussenkomst in de tijdelijke vervanging van Uw personeel. Als bedrijfsleider kan U ook gratis opleidingen volgen op voorwaarde dat minstens 1 bediende een opleiding volgt. read more

De factuur: een fiscale valkuil?

Vele van onze klanten zijn er nog steeds ten onrechte van overtuigd dat alle uitgaven en lasten waarvoor zij een factuur voorleggen aftrekbare kosten zijn. Steeds echter moeten de in artikel 49 WIB92 vermelde voorwaarden worden nageleefd. Het is de belastingplichtige, die de bewijslast draagt !!!! Het bedrijfsmatig karakter is niet bewezen wanneer de facturen vaag zijn en de prestaties niet kunnen worden gestaafd of de investeringen niet kunnen worden getoond. Een factuur met als omschrijving “ voor geleverde diensten “ riskeert niet alleen het recht op aftrek van BTW te verliezen maar eveneens het risico te lopen dat de totale kost fiscaal verworpen wordt. Daarom is een zeer grondige omschrijving op de factuur van de aard, het aantal stuks, en de bedragen een zeer belangrijke punt. Men moet er tevens van uitgaan dat de gefactureerde uitgaven enkel aftrekbaar zijn als zij overeenstemmen met beroepsmatige behoeften en tot doel hebben inkomsten te verwerven of te behouden. read more