Tax shelter voor startende ondernemingen (binnen 4 jaar na oprichting)

Wat houdt deze maatregel in?

Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen (binnen de 4 jaar na oprichting). Deze particulier kan genieten van een belastingvermindering van 30 of 45 % in de personenbelasting voor natuurlijke personen indien wordt geïnvesteerd in het kapitaal van startende ondernemingen. Deze investering kan rechtstreeks worden gedaan, of onrechtstreeks via een crowdfunding platform of startersfonds. read more

Gedeeltelijke vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing voor ondernemingen die niet langer dan 4 jaar bestaan

Vanaf 1 augustus 2015 genieten starters (eenmanszaken/vennootschappen) van een extra loonlastenverlaging. Naargelang in welke categorie de onderneming valt, gaat het om een vrijstelling van doorstorting van 10% (KMO) of 20% (microvennootschap) van de bedrijfsvoorheffing die werd ingehouden op de bezoldigingen van de werknemers. read more