Winwinlening

De Vlaamse Overheid tracht door de Winwinlening in te voeren particulieren aan te moedigen om geld ter beschikking te stellen van startenden ondernemingen. Wie als familielid, kennis of vriend een Winwinlening toekent aan een startend bedrijf krijgt jaarlijks een belastingkorting van 2,5 % van het geleende bedrag. De Winwinlening is operationeel vanaf 1 september 2006. Enkel een particulier kan als kredietgever beschouwd worden. Alhoewel de Winwinlening voor een uitgebreid publiek bedoeld is, zal het volgens ons vooral in KMO-middens gebruikt worden waar ouders hun zoon of dochter wensen te helpen bij het opstarten van hun bedrijf. Hiernavolgend geven wij een beknopt overzicht van mogelijkheden en beperkingen. read more

Voordeel alle aard bedrijfswagen: belangrijke aanpassing vanaf 01/01/2010

Een bedrijfswagen waarmee de werknemer of bedrijfsleider privé-verplaatsingen en woon-werkverplaatsingen maakt, vormt een belastbaar voordeel in natura. Op dit voordeel moet de genieter belastingen betalen. Vanaf 01/01/2010 is het belastbaar voordeel niet langer afhankelijk van de fiscale PK, maar van de CO2-uitstoot en de CO2-coëfficiënt. read more