Wie wordt er toegelaten tot de jaarvergadering?

 

 • De aandeelhouders
  Al die eigenaar zijn van één of meer aandelen. Iemand die aandelen in pand heeft gegeven blijft gerechtigd om de algemene vergadering bij te wonen en te stemmen.
 • De vertegenwoordiging van aandeelhouders
  De aandeelhouders mogen zich laten vertegenwoordigen door iemand anders, die bij volmacht hun stem kan uitbrengen.
 • Bestuurders, zaakvoerders en commissarissen
  Zowel de Raad van Bestuur, de zaakvoerders als de commissaris-revisor zijn verplicht om de algemene vergadering bij te wonen.
  Art. 540 van het Wetboek der Vennootschappen bepaalt voor de NV uitdrukkelijk dat de bestuurders het recht hebben niet te antwoorden op vragen die hen door de aandeelhouder worden gesteld m.b.t. het jaarverslag of de agendapunten, voorzover de mededeling van gegevens of feiten ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap
 • Derden
  Derden kunnen zowel advocaten als raadgevers van de aandeelhouders of het bestuur zijn. Zij mogen allen bij de algemene vergadering aanwezig zijn indien de vergadering zelf hen daartoe machtigt door een meerderheidsbeslissing.
  Indien de vennootschap geen commissaris heeft aangesteld, de aandeelhouder zich mag laten bijstaan door een accountant en zelf over een onderzoek – en controlerecht beschikt.

 

(Auteur: Georges Bauwens, erkend boekhouder-fiscalist BIBF 301 85 790) read more

De nieuwe invoering van het BTW-pakket 2010 heeft voor iedereen belangrijke gevolgen! Pas tijdig uw software aan!

Met de invoering van het VAT-Package 2010, waarvan de nieuwe regels inzake BTW betreffende de plaatsbepaling voor diensten het belangrijkste onderdeel is, heeft de Europese wetgever getracht de BTW-wetgeving te harmoniseren en te vereenvoudigen. Het is voor de BTW de meest ingrijpende wijziging sinds de invoering van het intracommunautaire stelsel in 1993, welke in 1996 vervangen had moeten worden door een definitieve regeling die er echter nooit is gekomen. read more