Tegemoetkomingen bij indienstname personeel

Eindelijk hebben we een zeer goede website gevonden waarbij zowel werkgever als werknemer, door het ingeven van bepaalde concrete parameters, kunnen ontdekken welke steunmaatregelen er zijn bij indienstname van personeel.
Zo kan men in ieder geval reeds voor de indiensttreding uitvissen hoe men een werknemer best in dienst neemt.
Later op het jaar zal men op deze website ook juist kunnen berekenen wat het financiële voordeel is. read more

Maaltijdcheques belastbaar of niet?

In een arrest van het Hof van Beroep van Brussel op 6/11/2008 kwam het Hof tot de conclusie dat maaltijdcheques moeten beschouwd worden als een belastbaar voordeel van alle aard. Door dit arrest zouden voor werknemers maaltijdcheques met terugwerkende kracht belastbaar worden. Er werden hierover bij ons heel wat vragen gesteld en de onduidelijkheid bleef. read more